Nowe punkty kamerowe zainstalowano w sześciu miejscach w Ciechanowie. Modernizację przeszła infrastruktura monitoringu w pięciu lokalizacjach miasta. Doposażono też Centrum Nadzoru Wizyjnego. Celem podjętych działań jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobieganie aktom wandalizmu.

W styczniu tego roku w Ciechanowie zamontowano 33 nowe kamery i doposażono Centrum Nadzoru Wizyjnego. Miasto kontynuuje inwestowanie w system monitoringu. Dziś (16 grudnia) zakończyła się modernizacja pięciu kolejnych punktów kamerowych, wybudowano też sześć nowych. Ponadto wykonano połączenia światłowodowe dla transmisji danych.

Nowe lokalizacje kamer to: ul. Tatarska, skrzyżowanie ul. 17 Stycznia z ul. Gostkowską, teren krytej pływalni MOSiR, obszar Miejskiego Parku Ojców przy ul. Augustiańskiej, teren Miejskiego Parku Jeziorko (od strony ul. Św. Floriana) i Pasaż Marii Konopnickiej.

W pięciu miejscach, w których funkcjonował już monitoring zmodernizowano  istniejącą infrastrukturę. Na nowe wymieniono kamery w następujących lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Sikorskiego, skrzyżowanie ul. 17 Stycznia z ul. Sienkiewicza, pumptrack i skatepark przy ul. Dąbrowskiej, skrzyżowanie ul. Pułtuskiej z ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przy ul. Sienkiewicza (okolice centrum handlowego Dekada).

Centrum Nadzoru Wizyjnego, zlokalizowane w budynku ratusza przy ul. Jana Pawła II wyposażono w cztery nowe monitory, klawiaturę sterującą, dekoder do sterowania wyświetlanego obrazu. Wykonano też niezbędne przyłączenia i konfigurację

Skip to content