Kapitalny remont przejdzie sieć dróg na osiedlach „Słoneczne” i „Podzamcze”, dla których ratusz opracował dokumentacje techniczne i uzyskał pozwolenia na budowę. Inwestycje obejmą rozbudowę jedenastu ulic: Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej, Kruczej, Skłodowskiej-Curie, Nizinnej, Zagrodowej, Rycerskiej, Zagłoby oraz Kmicica. Powstaną nowe nawierzchnie dróg, chodniki, oświetlenie, zjazdy oraz infrastruktura dla komunikacji miejskiej. Przebudowę przejdzie infrastruktura podziemna. Ratusz uzyskał promesę inwestycyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Miasto zrealizuje zaplanowane na 2022 i 2023 rok inwestycje drogowe. Modernizacja 11 ulic na terenie Ciechanowa umożliwi poprawę bezpieczeństwa w ruchu kierowców i pieszych. Nastąpi też likwidacja barier architektonicznych.

Największą zmianę przejdzie sieć dróg na osiedlu „Słoneczne”.  Miasto posiada już dokumentację techniczną i pozwolenia na budowę dla wszystkich ulic, co oznacza, że po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawców prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Drogi na osiedlu zyskają nową nawierzchnię, powstaną chodniki, oświetlenie, zatoki autobusowe, doświetlone przejścia dla pieszych, wyniesione skrzyżowania oraz nowa infrastruktura podziemna. Zmieni się oblicze ulic: Skłodowskiej-Curie, Nizinnej, Zagrodowej, Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej. Wybudowana będzie też kanalizacja deszczowa.

Natomiast na osiedlu „Podzamcze” remonty będą wykonane w ulicach Rycerskiej, Zagłoby i Kmicica. Poza modernizacją nawierzchni dróg wybudowane zostaną chodniki, zjazdy, przebudowę przejdzie infrastruktura podziemna, powstanie kanalizacja deszczowa. Bezpieczeństwo pieszych i kierowców zwiększą: nowe oświetlenie, tzw. kocie oczka na wybranych przejściach oraz wyniesione skrzyżowanie.

– Dzięki środkom zewnętrznym możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zrealizujemy zakładany wcześniej plan inwestycji drogowych. Nigdy wcześniej w tak krótkim czasie nie wykonywaliśmy tak wielu modernizacji. 11 kompleksowych remontów ciechanowskich ulic w rok. Na pewno będzie to dla całego ratusza duży wysiłek organizacyjny. Liczymy, że szybko znajdziemy rzetelnych wykonawców poszczególnych zadań. Wkrótce też przedstawimy kolejne plany – podkreślił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Łączna przewidywana wartość realizacji wszystkich powyższych zadań to ponad 30 mln zł.

Część z dróg została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta. Władze Ciechanowa skutecznie aplikowały o promesę inwestycyjną Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, która wyniesie ponad 29,5 mln zł.

Dofinansowanie otrzymały wszystkie trzy wnioski złożone przez prezydenta miasta. W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone pierwsze procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawców zadań.

Skip to content