Projekty oddziału regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie otrzymały dofinansowanie miasta. W ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe PCK zrealizuje cztery zadania kierowane do dzieci, młodzieży i seniorów, a także osób najuboższych. Właśnie ruszyły zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży z pięciu szkół podstawowych.

Oddział regionalny PCK w Ciechanowie rozpoczął dziś (12 maja) realizację projektu  „Zdrowie na medal – profilaktyka i promocja zdrowia oraz I PP wśród młodzieży czerwonokrzyskiej”. To zadanie, które otrzymało w tym roku dofinansowanie ratusza w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. W projekcie wezmą udział uczniowie klas siódmych i ósmych z pięciu szkół podstawowych.

Poza nauką udzielania pierwszej pomocy młodzież odbędzie też zajęcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia, na których poruszane będą kwestie dotyczące zasad zdrowego odżywiania, radzenia sobie ze stresem, aktywności fizycznej oraz zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

PCK od kwietnia do do czerwca 2022 r. realizuje też program dla uczestników Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży oraz osób starszych – członków Aktywnego Klubu Seniora działającego przy OR PCK w Ciechanowie. Obejmuje zajęcia muzyczno – wokalno – taneczne oraz kształtujące prawidłowe postawy społeczne. Projekt zakończy wspólny piknik młodzieży z seniorami. Projekt „PCK „kulturalnie” łączy pokolenia – integracja dzieci, młodzieży i seniorów” w tegorocznym konkursie ratusza zdobył dofinansowanie dla przedsięwzięć międzypokoleniowych i innych integrujących społeczność lokalną, w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej.

Dotacja konkursowa ratusza dla PCK umożliwi też aktywizację społeczną środowisk osób w wieku dojrzałym. Projekt „Akademia Aktywnego Seniora PCK” będzie realizowany w lipcu tego roku. Jego celem jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez dostarczenie im wiedzy niezbędnej do aktywnego poruszania się w przestrzeni publicznej, a także stworzenie warunków do rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Z oferty skorzystają członkowie Klubu Aktywnego Seniora PCK, którzy wezmą udział w warsztatach aktywności społecznej, plastycznych i psychologicznych. Ofertę poszerzą zajęcia muzyczne oraz podnoszące umiejętności komunikacyjne w ramach zajęć „Senior – wolontariusz – opiekun dla dzieci”. Uczestnicy spotkają się też z podopiecznymi świetlicy PCK w ramach pikniku.

Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej zostały przyznane również na organizowanie pomocy środowiskom ludzi potrzebujących, w tym najuboższych. PCK otrzymało grant ratusza na zadanie „Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”. Od września do grudnia tego roku 30 osób najuboższych z terenu gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które są objęte opieką PCK otrzyma wyżywienie (trwałe artykuły spożywcze na okres świąteczno-noworoczny w formie paczki żywnościowej) oraz osłonę socjalną w postaci odzieży, koców, pościeli, ręczników i innych potrzebnych artykułów. Projekt zakończy spotkanie wigilijne.

Skip to content