Władze miasta pozyskały ponad 4 mln zł dofinansowania na zakup 3 nowych autobusów elektrycznych, które dołączą do miejskiego taboru Zakładu Komunikacji Miejskiej. Wartość całego zadania jest szacowana na 6,6 mln zł.

W ramach realizowanego projektu planowany jest zakup 3 autobusów typu MIDI o napędzie elektrycznym. Typ i rodzaj pojazdów został dostosowany do potrzeb Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ciechanowie. Planuje się, iż autobusy będą obsługiwały linie 0, 3, 7. Miejska spółka od 2019 roku użytkuje autobus o napędzie elektrycznym zakupiony ze środków Unii Europejskiej. Powiększanie floty pojazdów zeroemisyjnych to jedno z ważniejszych miejskich przedsięwzięć, przyczyniających się do poprawy stanu powietrza.

Planowany jest zakup tych pojazdów w podziale na lata 2022-2024 (po jednym pojeździe w roku).

Prezydent Ciechanowa we wrześniu 2021 roku złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach naboru do programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”. Wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania.

Skip to content