Na 49. sesji Rady Miasta Ciechanów przedstawiono informację o działalności COEK STUDIO za miniony rok. Radni przyjęli cztery uchwały.

Radni wyrazili zgodę na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Podzamcze jako działki: nr 1680/2 o powierzchni 0,0279 ha i nr 1680/3 o powierzchni 0,0121 ha.

Na wniosek właściciela jednej z działek ustanowili służebność gruntową na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 80, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów, położonej w obrębie Gostkowo.

Na sesji przegłosowano też zmianę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów. Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z nowelizacji przepisów ustawowych dotyczących młodzieżowych rad gmin. Określono tryb zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Ciechanów.

Skip to content