Między 30 października a 1 listopada pod bramami cmentarzy przy ul. Gostkowskiej i Płońskiej odbędzie się piąta kwesta na renowację starych i zniszczonych grobówZbiórkę organizuje Stowarzyszenie „Wolontariat Pamięci”, przy organizacyjnym wsparciu Urzędu Miasta.

Kwesta tradycyjnie już będzie prowadzona w okresie Wszystkich Świętych. Osoby odwiedzające groby na ciechanowskich cmentarzach przy ulicach Płońskiej i Gostkowskiej będą mogły wesprzeć zbiórkę publiczną na renowację grobów wrzucając datki do puszek wolontariuszy. Za zebrane w tym roku środki renowacji poddane zostaną groby rodzin: Ostrowskich i Ozdobińskich.

Ponad 230 wolontariuszy z identyfikatorami będzie zbierać pieniądze przy wejściach na cmentarze przez trzy dni od 30 października do 1 listopada w godzinach 9.00-16.00.

W 2021 roku zebrano 29 295 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na renowację czterech grobów.

Inicjatywę można wesprzeć nie tylko poprzez wrzucenie datku do puszki, ale również przelewając dowolną sumę pieniędzy na konto: BS Płońsk O/Ciechanów 68 8230 0007 3002 7239 2000 0001 z dopiskiem „Wolontariat pamięci”.

Skip to content