Dziś (6 czerwca) rozpoczął się kolejny etap konsultacji ratusza z mieszkańcami. Dotyczą treści projektu strategii rozwoju Ciechanowa, która będzie obowiązywała do 2035 r. Mieszkańcy, instytucje społeczne oraz podmioty gospodarcze mogą składać uwagi i propozycje do 15 lipca 2022 r.

Miasto opracowywuje Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, która będzie obowiązywać do 2035 r. Zakończono już etap badań ankietowych, odbyły się też spotkania warsztatowe i konsultacje dotyczące wypracowanej diagnowy oraz wizji rozwoju Ciechanowa.

Na obecnym etapie prowadzone są konsultacje projektu dokumentu. Do 15 lipca 2022 r. swoje  uwagi na jej temat mogą przekazać do ratusza: mieszkańcy Ciechanowa, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy (w szczególności działające na terenie miasta organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy), gminy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Ciechanów, Gmina Opinogóra Górna, Gmina Sońsk oraz Gmina Regimin, a także dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Uwagi można składać elektronicznie (poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: m.piecychna@umciechanow.pl), pisemnie (w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój 210, II piętro) lub ustnie (w tym przypadku wypowiedź osoby zainteresowanej spisze na miejscu pracownik urzędu).

Formularz do wysłania w formie elektronicznej oraz projekt strategii są dostępne  poniżej treści informacji. Wydrukowany projekt strategii jest wyłożony do wglądu w urzędzie. Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji jest również dostępna na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów: https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/konsultacje_spoleczne/Konsultacje-projektu-Strategii-Rozwoju-Spoleczno—Gospodarczego-Miasta-Ciechanow-do-2035-roku/idn:607.

Skip to content