Opracowywany przez miasto gminny program obejmie obszary, które w najbliższych latach zostaną objęte procesem rewitalizacji. Będzie to miało konsekwencje m.in. przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. 9 lutego ruszają konsultacje społeczne projektu nowej uchwały, a 17 lutego odbędzie się spotkanie online.

Miasto rozpoczyna proces konsultacji, który pomoże poznać opinie mieszkańców na temat proponowanych granic obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, określonych w projekcie nowej uchwały. Zakres przestrzenny ujęty w uchwale zobrazowano na załączonych do niej mapach.

Konsultacje projektu uchwały przeprowadzone będą w okresie od 9 lutego do 11 marca 2022 r. Mają na celu stworzenie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.

17 lutego o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie online, w którym udział mogą wziąć wszystkie osoby i instytucje zainteresowane procesem rewitalizacji w mieście. Osoby chcące zgłosić się na spotkanie proszone są o wypełnienie do 16 lutego zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej: https://forms.gle/xEwn5v4BUkCLseU47. Na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy zostanie przesłany indywidualny link do spotkania.

Uwagi można też przekazać drogą e-mailową za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wypełniony druk należy przesłać do 11 marca na adres: fundusze@umciechanow.pl. Wersję papierową formularza można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miast (ul. Wodna 1) i złożyć na miejscu w godzinach pracy urzędu. W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 23 674 92 52 w godzinach pracy urzędu.

Miasto opracowuje Gminny Program Rewitalizacji w oparciu o ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021. poz. 485). Przygotowany projekt uchwały opiera się na diagnozie, która zawiera m.in. wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Ciechanowa na przełomie 2021 i 2022 r. Respondenci oceniali w niej swoje miejsce zamieszkania pod względem różnych czynników społecznych, przestrzennych i środowiskowych.

Projekt uchwały wraz z mapami i wyniki diagnozy są dostępne na stronie Urzędu https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/konsultacje_spoleczne/Konsultacje-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-miasta-Ciechanow/idn:566.

Skip to content