Dziś (1 kwietnia) prezydent miasta ogłosił konkursy na dyrektorów czterech przedszkoli samorządowych w Ciechanowie, w tym nowo budowanego przedszkola przy ul. Szwanke. Dokumenty należy składać do 19 kwietnia.

Konkursy dotyczą czterech przedszkoli na terenie Ciechanowa: nr 1 (ul. Nadfosna), nr 2 (ul. K. Szwanke), nr 6 (ul. Z. Herberta) i nr 10 (ul. Batalionów Chłopskich).

W przedszkolach nr 1, nr 6 i nr 10 w sierpniu 2022 r. dobiega końca kadencja urzędujących dyrektorów.

Dyrektorzy już istniejących przedszkoli obejmą stanowiska od 1 września 2022 r. Dyrektor aktualnie budowanego nowego przedszkola przy ul. Szwanke zostanie powołany wcześniej z uwagi na konieczność organizacji pracy nowej placówki przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Zgodnie z ustawą, kadencja dyrektorów przedszkoli trwa 5 lat.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów i na tablicy ogłoszeń w ratuszu. Oferty należy złożyć do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie przy ul. Jesionowej 27, pok. nr 12.

Skip to content