Dziś (8 kwietnia) miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Jana Pawła II. Celem jest zwiększenie terenów zielonych w centrum Ciechanowa oraz poprawienie jakości przestrzeni publicznej. Zwycięska koncepcja będzie następnie przedmiotem konsultacji społecznych. To mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowana.

Miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej terenu znajdującego się przed ratuszem. Koncepcja powinna przede wszystkim zakładać zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności, co ma zniwelować powstawanie efektu miejskiej wyspy ciepła, ograniczyć emisję CO2 i zwiększyć retencyjność terenu.

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie koncepcji rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, programowych oraz funkcjonalnych, przy zachowaniu ich realności, mogących stanowić podstawę do sporządzenia projektu budowlanego.

W aspekcie funkcjonalnym od oferentów oczekuje się zaprojektowania przestrzeni łączącej elementy placu i parku, przy uwzględnieniu jak największej powierzchni zieleni. W koncepcjach konkursowych rekomendowane jest uwzględnienie stworzenia nowych przestrzeni zielonych w obrębie placu, nowych nasadzeń drzew, niskiej zieleni w formie krzewów, wprowadzenia pnączy, nowych grup roślin w formie kompozycji wieloletnich bylin.

Zachowana powinna być też funkcja placu przeznaczona do przebywania i ruchu pieszo-rowerowego oraz istniejąca strefa parkingowa. Ponadto należy uwzględnić zachowanie głównych ciągów komunikacyjnych służących mieszkańcom miasta, a także funkcjonującej na terenie placu fontanny i stacji Ciechanowskiego Roweru Miejskiego.

Oferenci powinni przeanalizować zmiany w zagospodarowaniu obszaru placu Jana Pawła II dokonane na przestrzeni lat. Plac powstał na przełomie XIV i XV jako rynek wzniesiony w pobliżu zamku. W czasie niemieckiej okupacji wyburzono południową pierzeję zabudowy przyrynkowej. W jej miejscu poprowadzono arterię komunikacyjną – używaną do dziś jako fragment trasy krajowej nr 60. W latach 60. XX wieku zerwano bruk rynkowy, posadzono drzewa i posiano trawniki. W 2005 r. zmieniono historyczną nazwę Rynek na plac Jana Pawła II.

Ostatnia przebudowa była wykonywana ponad dekadę temu, w okresie od listopada 2010 r. do listopada 2011 r. Wtedy też zlikwidowano znaczną część istniejącej wcześniej na tym obszarze zieleni.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu chętni do udziału w nim mogą składać do 29 lipca 2022 r. Termin złożenia prac konkursowych to 28 października 2022 r. Najlepsza praca zostanie wybrana do 25 listopada 2022 r. W składzie jury zasiądą architekci, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Twórca zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 30 tys. zł brutto. Jury może przyznać dwie nagrody wyróżnienia w wysokości po 5 tys. zł brutto.

Przy wyborze zwycięskiej pracy zachowana będzie zasada anonimowości, tzn. do rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

Szczegółowe informacje na temat dostarczenia prac konkursowych znajdują się w regulaminie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/ogloszenia_wydzialow/Konkurs-na-opracowanie-Koncepcji-Urbanistyczno-Architektonicznej-Zagospodarowania-Placu-Jana-Pawla-II-w-Ciechanowie-/idn:586

Zwycięska praca będzie przedmiotem konsultacji społecznych, które potrwają do połowy 2023 roku. Ich wyniki będą decydujące dla realizacji inwestycji w kolejnych latach.

Skip to content