Uczniowie, nauczyciele i absolwenci szkoły muzycznej we współpracy z miastem kolejny raz przygotują muzyczne widowisko. Tym razem będzie poświęcone pamięci twórcy słów do hymnu narodowego. Koncerty dla uczniów miejskich szkół odbędą się 5 maja.

W pierwszej kolejności program „Józef Wybicki – Mazurek Dąbrowskiego i inne mazury” obejrzą 5 maja uczniowie miejskich szkół podstawowych. W programie koncertów przygotowanych przez nauczycieli, uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. S. Moniuszki w Ciechanowie znajdą się pieśni w rytmie polskich tańców narodowych z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego i fortepianu, a także inscenizacje i układy taneczne do tych utworów.

W treści umieszczone są wątki historyczne, dotyczące powstania hymnu polskiego oraz charakterystyka polskich tańców narodowych (mazur, kujawiak, oberek).

Projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji należą do jednych z priorytetowych zadań miasta, dotowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Koncerty z okazji obchodów Roku Józefa Wybickiego w 200. rocznicę śmierci twórcy słów hymnu narodowego organizuje Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium.

To już trzecie widowisko muzyczno-edukacyjne, które w ramach grantu miasta dla organizacji pozarządowych przygotowuje szkoła muzyczna ze stowarzyszeniem. W 2019 r. uczniowie ciechanowskiej szkoły muzycznej wystąpili na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich z okazji obchodów Roku Moniuszkowskiego. W ubiegłym roku z okazji obchodów Roku Norwida odbyły się koncerty dla uczniów szkół podstawowych. W programie znalazły utwory C.K. Norwida i F. Chopina.

Skip to content