Ponad 200 tys. zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozyskało miasto Ciechanów na realizację działań w obszarze bezpiecznej infrastruktury dla pieszych. Na pięciu ulicach zamontowane będą radarowe wyświetlacze prędkości. W ramach tego samego zadania przy Szkole Podstawowej nr 7 już powstało wyniesione skrzyżowanie.

Ratusz aplikował o środki zewnętrzne w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 i otrzymał dofinansowanie w wysokości 208 495,41 zł. Montaż nowych elementów infrastruktury zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców na miejskich drogach.

Wyświetlacze prędkości pojawią się przy ulicach: Armii Krajowej (w sąsiedztwie Miejskiego Przedszkola nr 5, budynków wielorodzinnych i handlowo-usługowych), Bohaterów Września (gdzie niedaleko zlokalizowane są domy i budynki usługowe oraz hotel), Prymasa Tysiąclecia (w okolicach cmentarza), Senator Janiny Fetlińskiej (niedaleko Wojskowej Komendy Uzupełnień, 5 MBOT, Państwowej Uczelni Zawodowej i przychodni), Orylskiej (w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza, Szkoły Podstawowej nr 1, internatu i kościoła). Radary prędkości zostaną zamontowane po obydwu stronach ulicy w celu uspokojenia ruchu na newralgicznych odcinkach dróg.

Zadanie obejmuje również montaż wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Czarnieckiego (obok Szkoły Podstawowej nr 7). To działanie zostało już zrealizowane w tym roku i będzie refinansowane w ramach otrzymanej dotacji. Wyniesione przejście dla pieszych powstało w celu poprawy widoczności pieszych i rowerzystów oraz wymuszania zmniejszenia prędkości.

Po Nowym Roku ogłoszony zostanie przetarg celem wyłonienia wykonawcy pozostałych prac.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”.

Skip to content