Dzięki głosom mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego miasto wykonało kolejną inwestycję przy ul. Reutta. Zakończył się II etap modernizacji parkingu dla samochodów należących do osób zamieszkujących osiedle. Powstały 24 nowe miejsca parkingowe.

Łącznie powstały tam już 42 miejsca postojowe dla aut, obszar manewrowy i oświetlenie. W ubiegłym roku na nieużytkowanym terenie wybudowano parking dla 18 samochodów i drogę manewrową. Projekt zrealizowano także w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku dzięki budżetowi partycypacyjnemu Ciechanowa mieszkańcy otrzymali do dyspozycji kolejne potrzebne na osiedlu miejsca postojowe.

Inwestycja objęła wykonie robót budowlanych związanych z budową parkingu wraz z drogami manewrowymi o łącznej powierzchni około 660 m2 i zjazdem. Starą nawierzchnię z masy asfaltowej wykorzystano jako podbudowę pod wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Stare ogrodzenie terenu z siatki zdemontowano.

Zwiększy się też bezpieczeństwo i komfort korzystających z parkingu. Na jego obszarze zamontowano 4 słupy oświetleniowe, a wyspy na których je umiejscowiono wysypano humusem i posiano na nich trawę.

Skip to content