W odpowiedzi na liczne zgłoszenia ciechanowian, deklarujących pomoc dla uchodźców i mieszkańców objętej wojną Ukrainy, ratusz uruchamia infolinię dla osób, które chcą zapewnić zakwaterowanie, świadczących bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, tłumaczy czy zainteresowanych przekazaniem pomocy materialnej. Stworzona baza informacyjna będzie umożliwiała bezzwłoczne kierowanie konkretnej pomocy dla potrzebujących.

Do ratusza w Ciechanowie napływają informacje od mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, którzy deklarują chęć i możliwość niesienia pomocy Ukraińcom w różnych zakresach.

Samorząd tworzy bazę danych, służącą kierowaniu konkretnej pomocy do mieszkańców Ukrainy, w tym w szczególności miasta partnerskiego Ciechanowa – Chmielnickiego. W przypadku kolejnych apeli o wsparcie lub przybycia uchodźców do Ciechanowa, zebrane dane pozwolą na udzielenie natychmiastowej i realnej pomocy.

Osoby chcące nieść pomoc w postaci: zakwaterowania, bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, tłumaczeń czy mogący przekazać pomoc materialną w postaci środków medycznych, środków czystości, ubrań, żywności, kocy termicznych, śpiworów, ręczników, poduszek, materacy, łóżek polowych itp. mogą kontaktować się z infolinią ratusza pod nr tel. 798 147 548, 728 809 108 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00) oraz poprzez e-mail: pomoc@umciechanow.pl

– Pomyślnie zakończyła się pierwsza akcja pomocowa ciechanowian związana z zebraniem i transportem sprzętu medycznego dla Chmielnickiego, o który nas poprosili. Ponad 35 tys. sztuk materiałów dotarło do naszego miasta partnerskiego w piątek przed południem. Przekazuję wszystkim mieszkańcom Ciechanowa ogrome podziękowania od mera Chmielnickiego. Ciągle zgłaszają się do nas kolejne osoby, które chcą nieść pomoc. Dlatego uruchamiamy infolinię dla naszych mieszkańców, aby zebrać wszystkie deklaracje, a następnie w razie potrzeby reagować – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Koordynowaniem działań pomocowych zajmują się pracownicy ratusza.

Skip to content