Rozpoczął się sezon grzewczy, w związku z czym w Ciechanowie trwają coroczne działania nakierowane na ochronę powietrza. Straż Miejska po raz pierwszy używa drona antysmogowego. Wykrycie spalania niedozwolonych materiałów ma skutecznie zniechęcać mieszkańców do wrzucania odpadów do palenisk domowych. Stwierdzenie obecności toksycznych gazów lub nietypowych wartości niektórych parametrów w dymie unoszącym się z komina jest przesłanką do przeprowadzenia kontroli we wskazanym przez czujniki miejscu.

Miasto zakupiło w tym roku nowoczesnego drona antysmogowego, niezbędnego do mierzenia poziomu zanieczyszczeń powietrza w czasie rzeczywistym. W tym sezonie po raz pierwszy używa go Straż Miejska. Strażnicy przeprowadzają cykliczne kontrole mające na celu ograniczenie stosowania w instalacjach grzewczych tzw. zakazanych paliw.

Drony wyposażone w mobilne laboratorium do pomiaru koncentracji pyłu zawieszonego i detekcji innych szkodliwych substancji w powietrzu dostarczają informacji o zawartości emisji.

Urządzenie wykorzystywane przez Straż Miejską w Ciechanowie jako wyposażenie dodatkowe posiada kamerę i zestaw do pomiaru czystości powietrza, który umożliwia pomiar 5 czujnikami: formaldehydu, siarkowowodru, amoniaku, chlorowodoru, cyjanowodoru oraz współczynników zapylenia PM1 i PM 2,5 i PM 10.

Kontrole spalania odpadów na terenie Ciechanowa, w szczególności zabudowy jednorodzinnej trwają od 11 października. Dron przemieszczający się nad kominami ujawnił już 3 przypadki niewłaściwego spalania odpadów. Wszystkie zakończyły się postępowaniem mandatowym, a na właścicieli palenisk nałożono grzywny.

Zakup drona antysmogowego był możliwy dzięki dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Skip to content