Wyremontowano drogę wewnętrzną na osiedlu „Kagoszyn”. Obszar między ul. Kargoszyńską i ul. Brunona Kicińskiego ma nową nawierzchnię, ułożono też chodnik.

Wcześniej istniejąca nawierzchnia z masy asfaltowej i płyt betonowych została zdemontowana i poddana utylizacji. Następnie uzupełniono i wyrównano istniejącą podbudowę drogi, wyregulowano studnie i ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej, Prace objęły również malowanie oznakowania. Wymieniono też krawężniki i wyremontowano chodnik dla pieszych.

Skip to content