Prezydent miasta przyznał dotacje na zorganizowanie wypoczynku dzieciom z Ciechanowa w okresie wakacji. Środki finansowe na realizację zadania publicznego otrzyma 8 organizacji. Dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, a nawet wyjechać na kolonie z dofinansowaniem miasta.

Środki zostały przyznane 8 organizacjom pozarządowym, które złożyły propozycje organizacji wypoczynku dla dzieci w ramach otwartego konkursu ofert. Znalazły się wśród nich działające w mieście kluby sportowe, które nie tylko trenują zawodników, ale także wspierają rodziców i opiekunów w prawidłowym rozwoju fizycznym i psychicznym ich pociech, organizując regularne treningi dla dzieci i młodzieży.

Dzieci mieszkające w Ciechanowie będą miały możliwość pojechania na piątą już edycjię Letniej Szkoły Karate Dąbki 2022. Kolonie nad morzem zorganizuje Ciechanowski Klub Karate Kyokushin. Miasto dofinansuje wyjazd kwotą 6,5 tys. zł.

Setka dzieci w wieku od 7 do 13 lat skorzysta w okresie wakacji z oferty bezpłatnych zajęć z zakresu sportu, rekreacji i pierwszej pomocy przedmedycznej. Przy wsparciu miasta zorganizuje je Fundacja BO JESTEŚ NAJWAŻNIEJSZY. „Wodna Akademia” będzie odbywała się w basenie rehabilitacyjnym przy ul. Batalionów Chłopskich. Miasto przeznaczy na ten cel 5 tys. zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie Kultury Fizycznej „Kraver” w sierpniu przeprowadzi cykl treningów samoobrony dla dzieci i młodzieży. Projekt „Poczuj  się bezpiecznie w wakacje – KRAV MAGA” umożliwi organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, które będą odbywały się w hali sportowej oraz w plenerze (park miejski, plaża, miejskie kąpielisko). Łącznie na realizację dwóch zadań stowarzyszenie otrzyma 3 tys. zł wsparcia finansowego od miasta.

Podopieczni Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w wakacje wezmą udział w zajęciach w ramach projektu „Lato w mieście z TPD”. To okazja, by aktywnie spędzić letnie dni rozwijając umiejętności plastyczne, muzyczne, manualne i sportowe. Dzieci odwiedzą też Park Nauki Torus, krytą pływalnię i wybiorą się z opiekunami do kina. Na organizację zajęć wakacyjnych dla 40 podopiecznych TPD miasto przeznaczy 6,5 tys. zł.

Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie po raz kolejny otrzyma wsparcie miasta w organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Półkolonie dla 30 dzieci będą odbywały się w siedzibie PCK. Ratusz przeznaczy na ten cel 6,5 tys. zł.

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizują też 3 kluby piłkarskie.

Ludowy Klub Sportowy Matsogi Ciechanów zabierze młodych sportowców na Letnią Akademię Taekwon-do. Jej uczestnicy w lipcu wyjadą na kolonie połączone z doskonaleniem umiejętności sportowych. Wyjazd około 50 dzieci miasto dofinansuje kwotą 7,5 tys. zł.

Obóz treningowy poprowadzi też Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch. Dzieci wyjadą na Mazury do Kruklanek. Organizację ich kolonii miasto dofinansuje kwotą 7,5 tys. zł.

Dzieci zainteresowane uczestnictwem w półkoloniach będą miały możliwość skorzystania z aktywnego wypoczynku organizowanego przez Akademię Piłkarską Ciechanów. Na ten cel ratusz przeznaczy w tym roku 2,5 tys. zł. Amatorzy piłki nożnej będą trenowali na miejskich obiektach sportowych pod okiem wykwalifikowanej kadry.

W otwartym konkursie ofert udział mogły wziąć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje złożone przez oferentów zostały poddane ocenie merytorycznej i zarekomendowane prezydentowi przez komisję opiniującą, złożoną z przedstawicieli prezydenta oraz organizacji pozarządowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów wypoczynku dla dzieci z Ciechanowa, w okresie realizacji zadania ujęto również czerwiec. Pozwoli to organizacjom na uwzględnienie w kosztach także działań przygotowawczych.

Skip to content