3 przejścia dla pieszych zyskały dodatkowe oświetlenie. Słupy oświetleniowe zamontowano przy ulicy Płońskiej i Rzeczkowskiej. Zwiększy to bezpieczeństwo pieszych oraz ich widoczność dla kierowców.

6 słupów z lampami w technologii LED pojawiło się w ul. Płońskiej: przy cmentarzu i miejskim targowisku oraz przy przejściu dla pieszych na początku ul. Rzeczkowskiej od ul. Płońskiej. Doświetlenie przejść funkcjonować będzie po zmierzchu.

Miasto sukcesywnie inwestuje w poprawę bezpieczeństwa pieszych. W tym roku doświetlono przejście na ul. Gostkowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kargoszyńską i Topolową. W planach jest montaż lamp w rejonie skrzyżowań ul. Witosa z ulicami Mikołajczyka i Sikorskiego.

W 2021 roku dodatkowe urządzenia doświetlające zamontowano przy pasach na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ulicą Harcerską, na ul. Płońskiej, Pułtuskiej i 3 Maja.

Skip to content