Miasto Ciechanów ogłasza nabór ankiet mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem obejmującym wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych. Ankiety można składać do 9 września 2022 r. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie miasta.

W ramach dofinansowania mieszkaniec może wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródło ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz poprawić efektywność energetyczną w lokalu mieszkalnym poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych tylko w przypadku wymiany źródła ciepła. Dodatkowo można również otrzymać dofinansowanie na zamontowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jak również rozliczyć dokumentację projektową.

Beneficjentami programu „Ciepłe mieszkanie” mogą być wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, dochód roczny właściciela/współwłaściciela nie może przekroczyć kwoty 120.000,00 zł; dofinansowanie wówczas wynosi nie więcej niż 15.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, właściciel/współwłaściciel musi spełniać kryterium socjalne, tj. miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:
  • w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (2.342 zł);
  • w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (1.673 zł);
   dofinansowanie wówczas wynosi nie więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:
  • w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (1.260 zł);
  • w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (900 zł);
   dofinansowanie wówczas wynosi nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Osoby wyrażające wolę skorzystania z programu (będące właścicielami/ współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych), proszone są o złożenie ankiety do Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów – ul. Wodna 1, I piętro, pokój 209, w godzinach 8.00 – 16.00. Ankietę można także wysłać tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: fundusze@umciechanow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2022 r.
W przypadku dodatkowych pytań prośba o kontakt telefoniczny pod numerami: 
+48 23 674 92 75+48 23 674 92 78.

Jednocześnie Gmina Miejska Ciechanów informuje, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od przyznania miastu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Skip to content