Ciągłość dostaw ciepła systemowego w najbliższym sezonie grzewczym w Ciechanowie jest zabezpieczona. Zapasy węgla na ten rok zgromadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekraczają dwukrotnie wymagane poziomy, a kolejne dostawy planowane są już we wrześniu. Aby zrealizować zakup bardzo drogiego węgla miasto udzieliło pożyczki dla PEC w wysokości 2 mln zł. Jednocześnie PEC finalizuje przygotowanie do pracy dwóch kogeneracji gazowych i nowego kotła parowego na biomasę. Zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi zaproponowanymi przez polski rząd oraz zapewnieniami premiera i minister klimatu wzrost taryfy za ciepło systemowe w całym kraju nie przekroczy 40%.

Mieszkańcy Ciechanowa mogą być spokojni o to, że w najbliższym sezonie grzewczym w ich domach i mieszkaniach, które są przyłączone do miejskiej sieci nie zabraknie ciepła.

Dostawy dla ok. 20 tys. mieszkańców są zabezpieczone przez miejską spółkę PEC. Spółka utrzymuje zapasy węgla zgodnie z obowiązującymi normami wynikającymi z przepisów prawa. Przed sezonem grzewczym zawsze zapewnia je nawet na ponadnormatywnym poziomie. W tym roku (stan na 30 sierpnia) zapasy węgla wystarczą na ponad sto dni, czyli do drugiej połowy grudnia. Już organizowane są kolejne dostawy, które zapewnią ciepło na następne miesiące. Najbliższe transporty paliwa do Ciechanowa planowane są na wrzesień, zgodnie z umownymi harmonogramami ze spółkami Skarbu Państwa – firmą PGE Paliwa Sp. z o.o. oraz PGG SA.

 – Udzieliliśmy jako miasto pożyczki dla PEC w wysokości 2 mln zł, aby spółka mogła zakupić węgiel do ogrzania domów i mieszkań w Ciechanowie. To w naszym przypadku pierwsza taka sytuacja w historii. Spowodowana jest szokującymi cenami węgla. Nasza spółka samodzielnie by sobie z tym nie poradziła, a najważniejszym priorytetem dla nas było to, aby mieszkańcy i takie instytucje jak szkoły czy przedszkola miały ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym. Udało się to zapewnić. Z tej perspektywy jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż wiele innych polskich gmin i miast – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Rząd przedłożył Sejmowi projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i planowane jest wprowadzenie tej ustawy jeszcze we wrześniu br. Będzie to miało istotny wpływ na stosowany przez PEC w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w gospodarstwach domowych i innych grup objętych ochroną, tj. szkoły, żłobki, przedszkola, poziom cen ciepła netto w sezonie grzewczym 2022/2023. Jak informują publicznie przedstawiciele rządu (premier, minister klimatu) wzrosty taryf na terenie całego kraju, zgodnie z nowo projektowanymi przepisami ustawowymi, mają nie być większe niż 40%. Ostateczna wartość taryfy zostanie poznana po wejściu w życie wskazanych wyżej przepisów oraz zatwierdzeniu taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


– Warto podkreślić, że cena ciepła jest pochodną cen paliw, uprawnień do emisji dwutlenku węgla, cen energii elektrycznej oraz inflacji. Ceny węgla wzrosły roku do roku trzykrotnie, ceny gazu dziesięciokrotnie. Tu trzeba zaznaczyć, że koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 wzrósł dwukrotnie i o blisko 20 mln uszczupli portfel spółki. Zyska natomiast budżet państwa. W tym roku dostawy paliw w Ciechanowie były realizowane zgodnie z planem wynikającym z zawartych umów. Spółka posiada długoletnią umowę z PGG SA zapewniającą podstawowe dostawy węgla z polskich kopalń. Kontrakty na dodatkowe dostawy węgla z Kolumbii zawieraliśmy już w marcu i są w realizacji. Aktualnie gwarancją bezpieczeństwa dostaw w sezonie 2022/2023  jest terminowe realizowanie dostaw paliwa przez spółki skarbu państwa – wyjaśniła prezes PEC Ciechanów Małgorzata Niestępska.

Taryfa na ciepło zatwierdzana dla PEC Ciechanów przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązuje przez 12 miesięcy. Ważność obecnie obowiązującej taryfy kończy się 30 września 2022 r.

PEC Ciechanów inwestuje w nowoczesne technologie, aby odejść od węgla i wykorzystywać inne źródła energii. Już w I kwartale 2023 r. planowany jest rozruch kotła parowego na biomasę oraz do końca roku 2022 r.  gotowe będą do pracy obie nowe kogeneracje gazowe. Trwa obecnie proces zawierania umów na dostawy paliw dla tych nowo budowanych źródeł. Realizowana dywersyfikacja paliw zwiększa istotnie bezpieczeństwo zapewnienia ciągłości dostaw ciepła niezależnie od okoliczności zewnętrznych już od 2023 r.

Skip to content