Urząd Miasta wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych organizują w tym roku po raz kolejny świąteczną akcję, w ramach której za makulaturę lub elektroodpady mieszkańcy Ciechanowa mogą otrzymać choinkę w doniczce. Akcja odbędzie się 10 grudnia.

Ratusz po raz kolejny zachęca mieszkańców do tego, by właściwie segregowali odpady i premiuje tych, którzy dbają o ekologię. 10 grudnia w zamian za oddanie makulatury lub elektroodpadów można będzie odebrać żywe, świąteczne drzewko. W tym roku do ciechanowskich domów trafi 500 świerków serbskich o wysokości 1,20 do 1,40 cm, rosnących w donicach.

Aby odebrać choinkę należy dostarczyć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83 w godzinach od 9.00 do 17.00. Odpady będą następnie ważone, a rośliny będzie można odbierać w innej części PSZOK, przy tej samej ulicy. Drzewka będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Świąteczne drzewka będą mogły odbierać osoby fizyczne będące mieszkańcami Ciechanowa, nieprowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania choinki jest dostarczenie do PSZOK co najmniej 10 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub 10 kg makulatury oraz wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dla jednego gospodarstwa domowego można odebrać jedną choinkę.

Skip to content