29 projektów będzie walczyło o realizację w kolejnej już edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na zaopiniowane pozytywnie przez komisję zadania ruszy 1 lutego i potrwa przez cały miesiąc.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 36 projektów. 29 projektów przeszło pozytywnie etap weryfikacji formalno-merytorycznej. 18 projektów osiedlowych i 11 ogólnomiejskich będzie rywalizowało o realizację. Podobnie jak w latach poprzednich, większość z nich (24) stanowią tzw. „projekty twarde”, dotyczące miejskiej infrastruktury. 5 wniosków z kategorii tzw. „miękkich” odnosi się do zajęć sportowych, szkoleń czy pomocy społecznej.

1 lutego ruszy głosowanie, w którym będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa. Głosować będzie można internetowo poprzez stronę https://bo.umciechanow.pl/glosowanie/zaglosuj oraz papierowo w ratuszu. Urna będzie ustawiona w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 2, w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku). W przypadku formy papierowej przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości.

Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Głosować można tylko raz.

Na osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt z kategorii osiedlowych (o wartości do 100 tys. zł). W przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, jego realizacja może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów.

Do realizacji przeznaczone będą również najpopularniejsze projekty ogólnomiejskie, które zdobędą najwięcej głosów. Przy czym realizacja projektu ogólnomiejskiego twardego jest możliwa po zdobyciu przez niego w głosowaniu minimum 400 głosów. W głosowaniu na projekty ogólnomiejskie o charakterze „miękkim” – do realizacji przeznaczone będą trzy projekty, które zdobędą największą liczbę głosów mieszkańców.

Kolejność projektów na karcie do głosowania została ustalona w wyniku losowania.

Lista projektów poddanych pod głosowanie:

PROJEKTY OSIEDLOWE

OSIEDLE „ALEKSANDRÓWKA II”

1. „Zielona Górka II” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest wymiana zużytego, uszkodzonego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dwóch zestawów zabawowych (wież z dachem, zjeżdżalni), wymianę poszycia altanki. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni.

Pomysłodawca: Przemysław Łuniewski
Koszt: 100 000 zł

2. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap.

Projekt zakłada odprowadzenie wód deszczowych z uliczki wewnątrzosiedlowej. Kosztorys obejmuje dokumentację projektową oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na odcinku drogi ok. 90 m od wjazdu z ul. Batalionów Chłopskich przed budynkiem nr 9, wymianę słupów oświetleniowych z okablowaniem.

Pomysłodawca: Robert Modelski
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „BLOKI”

1. „Spełniamy dziecięce marzenia” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.

Założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw – usunięcie starych i uszkodzonych zabawek i instalacji w ich miejsce bezpiecznych urządzeń zabawowych (huśtawek, karuzeli, tablic edukacyjnych, sprężynowca i ławek) i mini parku linowego.

Pomysłodawca: Agnieszka Komorowska
Koszt: 98 000 zł

2. „Oaza zieleni na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 48, 50.

Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół dwóch budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych nasadzeń, uzupełnienie trawników, remont chodników, wymianę krawężników. Teren wymaga rónież utwardzenia nawierzchni kruszywem łamanym.

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „KARGOSZYN”

1. Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw usytuowanego przy Szkole Podstawowej nr 5. Projekt zakłada zakup sprzętu składającego się z piaskownicy, karuzeli itp. oraz kącik dydaktyczny (tablicy kredowej, stolików z ławkami, głuchego telefonu, stacji meteorologicznej i eko-memory).

Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
Koszt: 96 200 zł

OSIEDLE „KWIATOWE”

1. Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesołej.

Projekt dotyczy montażu minirampy na placu zabaw przy ul. Wesołej. Rozmiar rampy pozwala na jazdę na niej zarówno początkującym jak i zaawansowanym zawodnikom. Kosztorys obejmuje zakup, transport i montaż rampy oraz nawierzchnię wokół niej.

Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „PŁOŃSKA”

1. Budowa chodnika łączącego ul. Harcerską z ul. Św. Floriana.

Projekt zakłada budowę chodnika z polbruku o długości 165 m wzdłuż istniejącej ścieżki między ulicami: Harcerską i św. Floriana. Prowadzić będzie wzdłuż ogrodzenia nowo budowanego tam osiedla. Aktualnie istniejąca tam ścieżka jest nieutwardzona, a teren wokół niej nieuporządkowany.

Pomysłodawca: Piotr Peczyński
Koszt: 82 500 zł

2. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap.

Głównym założeniem projektu jest wykonanie II etapu modernizacji parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada budowę miejsc postojowych dla około 24 samochodów, montaż oświetlenia oraz demontaż ogrodzenia parkingu.

Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH”

1. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.

Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni znajdującej się na osiedlowym placu zabaw z kamienistej na nawierzchnię bezpieczną.

Pomysłodawca: Renata Iwańska, Piotr Wojciechowski
Koszt: 99 264 zł

OSIEDLE „PRZEMYSŁOWE”

1. „Radosny Plac Zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.

Projekt dotyczy stworzenia na terenie ogrodu przedszkolnego bezpiecznego placu zabaw. Kosztorys obejmuje wyrównanie terenu i wysiew trawy oraz montaż nowych urządzeń m.in. bujaków, huśtawki, piaskownicy zamykanej, zestawów zabawowych oraz elementów małej architektury.

Pomysłodawca: Barbara Tyjeńska-Pełka
Koszt: 99 965,70 zł

OSIEDLE „SŁONECZNE”

1. II etap – Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.

Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.

Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł

2. Oświetlenie uliczne ul. Zagrodowej i Nizinnej w Ciechanowie.

Kosztorys projektu obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji oraz montaż 8 lamp solarnych.

Pomysłodawca: Andrzej Dudkiewicz
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ŚRÓDMIEŚCIE”

1. „Eko-przedszkolaki”- modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowi

Projekt zakłada modernizację terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej 12. Kosztorys zakłada stworzenie „Eko-grupy” – miejsca do prowadzenia zajęć plenerowych z dziećmi w przedszkolu. Zakres obejmuje m.in. montaż szkolnego ogródka meteorologicznego, stołów w kształcie koła wraz z ławkami oraz doposażenie placu zabaw w lampę solarną, zestaw sprawnościowy, piaskownicę i bujaki.

Pomysłodawca: Joanna Chełmińska
Koszt: 88 172 zł

2. Figloraj – edukacja i zabawa.

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy MP nr 6, która ma polegać na wyposażeniu placu w nowe, bezpieczne zabawki typu autko i kolejka z wagonem, utworzenie ścieżki sensorycznej z elementów drewnianych oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej z grami i zabawami o tematyce przyrodniczej.

Pomysłodawca: Aneta Rutkowska
Koszt: 100 000 zł

3. Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – II etap.

Założeniem projektu jest kontynuacja rewitalizacji terenu za Halą Pułtuską. Kosztorys obejmuje utwardzenie terenu – demontaż starej zniszczonej nawierzchni i ułożenie nowej z kostki brukowej. Ponadto planowana jest regulacja istniejącej studni oraz renowacja zieleni.

Pomysłodawca: Jolanta Przybyłowska
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ZACHÓD”

1. „Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.

Projekt zakłada rozbudowę kącika rekreacyjno-zabawowego znajdującego się u zbiegu ulic: Solskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego, Osterwy o dodatkowe urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej oraz plenerowe stoły do gry w piłkarzyki, tenisa stołowego, ping-ponga, szachy i chińczyka.

Pomysłodawca: Edyta Rzepińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski
Koszt: 90 984 zł

2. Stworzenie i wyposażenie sali integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest stworzenie i wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny sali do integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7.

Pomysłodawca: Łukasz Komorowski
Koszt: 46 500 zł

3. Parkour Park.

Projekt dotyczy stworzenia przy ul. Bogusławskiego profesjonalnie wyposażonego w komplet urządzeń placu do uprawiania akrobatyki, parkour i treningów fizycznych.

Pomysłodawca: Hanna Kocięda
Koszt: 98 984 zł

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1. „Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn” – II edycja.

Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna składać się będzie z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy Szkole Podstawowej 3.

Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski
Koszt: 30 000 zł

2. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych. Realizacja projektu ma zapewnić opłatę kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych, promocję, delegacji sędziowskich, kontraktów trenerów oraz zakup odzieży i sprzętu sportowego.

Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł

3. Remont i modernizacja ul. Pułtuskiej od nr. 13-31 – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej.

Projekt ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych ul. Pułtuskiej nr 13-31.

Pomysłodawca: Kazimierz Rzeczkowski
Koszt: 86 000 zł

4. „Z Jurandem wychowani, z naszym klubem związani” – reaktywacja Klubu Kibica Jurand Ciechanów.

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2022/2023, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup szalików, koszulek kibica, flag i akcesoriów do kibicowania.

Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

5. „TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ciechanowie.

Założeniem projektu jest remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych i z rodzin dysfunkcyjnych, a także modernizację wejścia głównego budynku TPD.

Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
Koszt: 199 000 zł

6. „Bezpieczna rodzina 2.0 – zdrowie, ruch, szczęście”. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno – sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.

Projekt jest kontynuacją poprzedniej edycji projektu. Dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia trwać będą 30-45 minut w systemie dziecko-rodzic.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski
Koszt: 30 000 zł

7. „Wyraź siebie poprzez sztukę” – arteterapia dla dzieci podopiecznych ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Projekt jest formą wsparcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi. Zajęcia zostały skierowane do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Celem jest terapia przez sztukę, w tym nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania emocji i sposobów i twórczej ekspresji. Zaplanowane są na 42-tygodniowy cykl spotkań, jedna sesja w tygodniu po 120 minut. Przewidziane są też dodatkowe zajęcia z trenerem Takewondo, wyjście do kina i do Parku Nauki Torus.

Pomysłodawca: Anna Judyta Klep
Koszt: 24 300 zł

8. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – V etap.

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wykonanie oświetlenia głównego ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego dookoła zbiornika wodnego (25 słupów) oraz utworzenie zielonych ekranów (szpaleru drzew) odgradzających kąpielisko od ul. Sońskiej.

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł

9. „Nowoczesne przedszkole”.

Założeniem projektu jest zakup monitorów interaktywnych oraz zestawu medycznego LOGOPEDIA PRO. Pomoce edukacyjne będą wykorzystywane podczas zajęć interaktywnych z podopiecznymi Miejskiego Przedszkola nr 6.

Pomysłodawca: Renata Dubikowska
Koszt: 28 541,50 zł

10. Trampolinowy plac zabaw.

Projekt dotyczy montażu kompleksu wieloosobowych trampolin ziemnych w sąsiedztwie pumptracku i skateparku. Park trampolin pozwala na zabawę i skakanie dla kilku dzieci jednocześnie.

Pomysłodawca: Iwona Trzcińska
Koszt: 195 000,51 zł

11. FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.

Projekt zakłada budowę parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego na osiedlu Kwiatowe, na terenie rekreacyjnym przy ul. Wesołej poprzez budowę zestawu trampolin ziemnych oraz klatki OCR (konstrukcji z przeszkodami).

Pomysłodawca: Edyta Rzepińska-Filipowicz; Mariusz Kraszewski
Koszt: 199 900 zł

Z przyczyn formalno-merytorycznych do głosowania nie zakwalifikowano pięciu projektów, a dwa wnioskodawcy wycofali po zakończeniu naboru wniosków. Komisja do spraw przeprowadzania konsultacji społecznych na swoim pierwszym posiedzeniu negatywnie zaopiniowała 12 projektów. Następnie w terminie złożono 10 odwołań, które zostały rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu i 7 z nich zaakceptowano, opiniując pozytywnie projekty. 3 odwołania odrzucono.

Lista odrzuconych projektów:

1. „Zielony Kargoszyn” – projekt odrzucono wyłącznie z przyczyn formalnych. Jego wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w uchwale Nr 415/XLIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego, to jest wymogu załączenia listy poparcia projektu przez min. 10 osób zamieszkujących na danym osiedlu (w tym przypadku: „Kargoszyn”). Lista poparcia złożona wraz z wnioskiem nie zawierała podpisu żadnego mieszkańca osiedla „Kargoszyn”.

2. „Bezpieczna szkoła to bezpieczny uczeń” – wnioskodawca nie uwzględnił w kosztach realizacji projektu kosztów wynikających z podłączenia monitoringu terenów przyszkolnych do sieci monitoringu wizyjnego miasta. Powyższe dotyczy nie tylko kosztów zakupu monitorów, ale również kosztów długoterminowych związanych z koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby do obsługi monitoringu. Projekt w tej wersji jest znacznie niedoszacowany finansowo i generuje istotne bieżące koszty w kolejnych latach. Odwołanie wnioskodawcy zostało złożone po terminie. W związku z tym nie zostało rozpatrzone i ostatecznie projekt został oceniony negatywnie.

3. Pumprtack na „Jeziorku” – projekt uzyskał ocenę negatywną ze względu na lokalizację w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Z uwagi na generowany podczas użytkowania hałas, lokalizacja tego typu stref aktywności w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jest niewskazana. Ponadto Park Miejski Jeziorko służyć ma jako miejsce odpoczynku. Z założenia jest to teren rekreacyjno-wypoczynkowy, a nie sportowy, wobec powyższego nie przewiduje się tam budowy publicznych obiektów sportowych.

4. „Zielony Rynek – Więcej drzew na placu Jana Pawła II” – ocena negatywna projektu wynika z zabezpieczenia w uchwale Nr 428/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów na 2022 rok środków na przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zmiany sposobu zagospodarowania placu w zakresie ograniczenia powierzchni nieprzepuszczalnych oraz wprowadzenia większej ilości zieleni. Projekt zatem wpisuje się w już zaplanowane działania miasta, które mają na celu m.in. zasadzenie drzew przed ratuszem. Wnioskodawca nie złożył odwołania od negatywnej opinii.

5. „Budowa parkingu osiedle śródmieście” – projekt uzyskał ocenę negatywną ze względu na brak możliwości realizacji inwestycji. Parking objęty wnioskiem, na którym istnieje obecnie możliwość parkowania przeszło 40 samochodów osobowych, został usytuowany na granicy dwóch działek. Zgodnie z § 19. ust 2 ww. rozporządzenia, w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie, stanowiska postojowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż 6 m. Ponadto jedna z działek, na których zlokalizowany jest parking stanowi własność prywatną, co wyklucza możliwość inwestowania środków publicznych.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w marcu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2022 r.

Skip to content