Jeszcze w tym roku ratusz podejmie kolejne działania nakierowane na poprawę jakości powietrza w Ciechanowie. Zakupiony zostanie dron antysmogowy. Przeprowadzone będą audyty energetyczne pięciu szkół podstawowych oraz sporządzona zostanie dokumentacja dla przyszłej termomodernizacji SP nr 4 i SP nr 5. Miasto pozyskało blisko 500 tys. zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Miasto zakupi nowoczesnego drona antysmogowego, niezbędnego do mierzenia poziomu zanieczyszczeń powietrza w czasie rzeczywistym. Drony wyposażone w mobilne laboratorium do pomiaru koncentracji pyłu zawieszonego i detekcji innych szkodliwych substancji w powietrzu dostarczą informacji o zawartości emisji. Stwierdzenie obecności toksycznych gazów lub nietypowych wartości niektórych parametrów w dymie unoszącym się z kominów mogą być przesłanką do przeprowadzenia kontroli we wskazanym przez czujniki miejscu. Możliwość wykrycia faktu spalania niedozwolonych materiałów ma skutecznie zniechęcać mieszkańców do wrzucania odpadów do palenisk domowych.

Ponadto przeprowadzone zostaną audyty energetyczne i badania termowizyjne szkół podstawowych. Przejdzie je pięć budynków szkolnych, tj.: SP nr 1, SP nr 3,  SP nr 7 oraz dwa budynki SP nr 6.

– Dobrze, że Ciechanów stawia na ekologię. To właściwy kierunek i szansa na poprawę jakości powietrza. Cieszę się, że jako samorząd województwa możemy pomóc w realizacji kolejnych inwestycji – powiedział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Audyt ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń, dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Audyty będą stanowić ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określą możliwości i środki służące do jego poprawy, w tym z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Będą również zawierać analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu prac termomodernizacyjnych.

Samorząd Mazowsza pozytywnie rozpatrzył również wniosek miasta o przyznanie środków finansowanych na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych w celu przyszłej termomodernizacji dwóch szkół: SP nr 4 i SP nr 5. Dokumentacja obejmie wszystkie budynki szkolne (wraz z łącznikami i halami sportowymi). Uzyskane informacje pozwolą na analizę możliwościach ograniczenia zużycia energii.

– Dążymy do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej w mieście i finansowych oszczędności. Oprócz tego realizujemy cele środowiskowe związane z ograniczeniem emisji CO2. W sytuacji, kiedy mamy pozyskane zewnętrzne finansowanie to takie działania po prostu się opłacają i szybko zwracają  – zaznaczył prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Ponadto miasto pozyskało od samorządu Mazowsza środki na regularne czyszczenie na mokro ulic w Ciechanowie. Ich częste oraz intensywne zmywanie wpłynie na redukcję zanieczyszczenia pod względem ilości, jak i składu fizykochemicznego. Takie działania pozwalają również redukować ilość odpadów na jezdni i zanieczyszczeń ściekowych.

– Różnorodność złożonych projektów, dzięki pomysłowości władz miasta, pozwoli skuteczniej zadbać o ochronę powietrza. Zarówno zakup drona antysmogowego, przygotowanie dokumentów dla przyszłej termomodernizacji szkół, jak i dbanie o czystość ulic to ważne zadania, które tworzą przyjazną miejską atmosferę – podsumował radny sejmiku województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Skip to content