W trosce o zdrowie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Ciechanowie realizowany będzie program profilaktyki wad postawy. Zakwalifikowane dzieci będą mogły uzyskać wsparcie medyczne i skorzystać z bezpłatnych zajęć korekcyjnych na basenie rehabilitacyjnym. W tym roku trzykrotnie zwiększy się liczba uczniów, którzy będą mogli wziąć udział w programie. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Uczniowie klas IV-VIII, którzy mieszkają w Ciechanowie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach korekcyjnych na basenie. To kontynuacja programu, z którego w ubiegłym roku szkolnym skorzystało blisko 100 dzieci. W tym roku projekt obejmie trzykrotnie więcej uczniów – zakwalifikowanych do niego zostanie 300 osób.

Program profilaktyki wad postawy u dzieci mieszkających w Ciechanowie jest realizowany przez służbę ochrony zdrowia w partnerstwie z samorządem. Jego celem jest zadbanie o kręgosłupy uczniów oraz wykształcenie nawyku aktywności ruchowej.

Aby zakwalifikować dziecko do programu należy skontaktować się z fijoterapeutą. Na bezpłatnej wizycie oceni on, czy konieczna jest dalsza profesjonalna pomoc. Zapisy na wizyty odbybwają się telefonicznie (nr tel. 797 841 731). Na podstawie wstępnej diagnozy fizjoterapeuty skierowanie na zajęcia korekcyjne wystawi następnie lekarz pierwszego kontaktu. Warunkiem uczestnictwa w programie jest objęcie dziecka opieką NFZ.

Zajęcia korygujące wady postawy rozpoczną się w październiku. Będą odbywały się na Basen Rehabilitacyjny ARNICA przy ul. Batalionów Chłopskich 12 od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Cykl obejmie od 3 do 4 tygodni.

Formuła spotkań będzie dostosowana do możliwości psychofizycznych i wieku dzieci. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem atrakcyjnych metod pracy i ściśle powiązane z wynikami badań lekarskich/fizjoterapeutycznych poszczególnych uczestników projektu.

Udział w programie jest bezpłatny. Realizuje go we współpracy z miastem firma Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna.

Skip to content