W trosce o zdrowie uczniów uczęszczających do ciechanowskich szkół podstawowych w Ciechanowie wdrożony będzie program profilaktyki wad postawy oraz ich korekcji. Wstępne badania przesiewowe będą odbywały się na terenie szkół. Dzieci zakwalifikowane do programu będą mogły uzyskać wsparcie medyczne i uczęszczać na bezpłatne zajęcia korekcyjne na basenie rehabilitacyjnym.

Celem realizacji programu profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych na terenie Ciechanowa jest wsparcie rodziców oraz opiekunów młodych mieszkańców przez samorząd, pracowników oświaty i ochrony zdrowia.

– Rodzice i nauczyciele coraz częściej obserwują negatywne skutki długotrwałej edukacji zdalnej u uczniów. Godziny spędzone przed ekranami komputerów i rezygnacja z uczęszczania na dodatkowe zajęcia rekreacyjne i sportowe dają o sobie znać w postaci rosnącej liczby dzieci, których kręgosłupy nie rozwijają się prawidłowo. Inicjatywa wsparcia rodziców i opiekunów, którzy borykają się z trudnościami w dostępie do świadczeń zdrowotnych powstała po to, aby realnie i skutecznie zareagować na problem – zaznaczył prezydent Krzysztof Kosiński.

Uczniowie klas IV-VIII będą mogli wziąć udział w badaniach kwalifikacyjnych, które zostaną zorganizowane na terenie szkół przez Urząd Miasta Ciechanów we współpracy z podmiotem leczniczym. Badania w dniach 24-28 stycznia oraz 14-18 lutego będzie wykonywał wykwalifikowany personel medyczny oraz fizjoterapeuci.

Udział w badaniach jest bezpłatny i będzie odbywał się na zasadach dobrowolności, po uprzednim uzyskaniu przez dyrekcje szkół zgód rodziców/opiekunów prawnych. Badania będą wykonywane w obecności opiekunów grup szkolnych. W dalszej kolejności dzieci wymagające korekty postawy, objęte ubezpieczeniem w ramach NFZ, będą zapraszane na bezpłatne badania lekarskie.

Będą też mogły wziąć udział w bezpłatnych zajęciach gimnastyki korekcyjnej w wodzie, prowadzonych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Zajęcia na basenie odbędą się w małych, kilkunastoosobowych grupach. Liczba godzin uczęszczania danego dziecka na nie zostanie uzależniona od decyzji lekarza, stopnia zaawansowania wady postawy i sprawności dziecka. Turnusy fizjoterapii obejmą około 15-20 godzin zegarowych.

Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym wad postawy dzieci – zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan to najczęstszy problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży, wyprzedzający inne schorzenia (alergie, zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, czy otyłość) – według różnych źródeł, dotykają od 50 do 60% uczniów. Rozwijają się podczas tak zwanych. skoków wzrostowych (wiek 6-7 i 12-16 lat), gdy rozwój układu mięśniowego nie nadąża za szybkim wzrostem kości. Wady postawy mogą w życiu dorosłym skutkować poważnymi schorzeniami, na przykład w postaci zaburzeń krążeniowo-oddechowych, upośledzenia ogólnej sprawności i wydolności, zespołów bólowych kręgosłupa, problemów ginekologicznych u kobiet.

Informacje na temat programu będą przekazywane rodzicom bezpośrednio przez dyrekcje szkół. Za realizację programu odpowiedzialny jest NZOZ Arnica.

Skip to content