Dziś (13 czerwca) rozpoczynają się prace dotyczące badania opinii mieszkańców miasta, które posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ciechanowa i trzech sąsiednich gmin. Informacje zebrane od mieszkańców pozwolą na wytyczenie kierunków rozwoju oraz lepsze dostosowanie polityk władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, w szczególności młodzieży. Badanie opinii ciechanowian jest elementem procesu diagnostycznego prowadzonego przez Związek Miast Polskich.

W maju tego roku miasto Ciechanów wraz z gminami Ciechanów, Opinogóra Górna i Sońsk przystąpiło do realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Związek Miast Polskich projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – Plus”. Celem działań ratusza i ościennych gmin jest opracowanie Startegii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.

Trwający obecnie proces diagnostyczny, który obejmuje m.in. badanie opinii mieszkańców, ma na celu wytyczenie kierunków rozwoju oraz lepsze dostosowanie polityk władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.

Od 13 do 30 czerwca 2022 r. aktywne będą dwie ankiety. Ich wypełnienie jest dobrowolne, a informacje podane przez mieszkańców anonimowe.

Pierwsza z ankiet jest skierowana do młodzieży uczącej się w liceach, technikach i szkołach branżowych. Zainteresowani podzieleniem się swoimi spostrzeżeniami i opiniami mogą wypełnić ją online. Jest dostępna pod adresem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZSEC4kXHfCxMgY60eAB7hVhUMVpRR0RFQUM4T0wyU1I5VDAzMTVZNUlQTC4u.

Druga z ankiet jest przeznaczona dla wszystkich mieszkańców miasta Ciechanów oraz gmin: Ciechanów, Opinogóra Górna i Sońsk. Wersję online można wypełnić na stronie internetowej ZMP: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vevvbr5.

Osoby, które nie posiadają komputera mogą skorzystać z możliwości wypełnienia ankiety w Urzędzie Miasta Ciechanów. Dla zainteresowanych przygotowano stanowisko komputerowe, gdzie można wypełnić ankietę. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Dzałań Startegicznych (ul. Wodna 1, pok. 209 i 210, tel. 23.674 92 52, 23 674 92 75).

Skip to content