Otwarcie nowo budowanego przez miasto przedszkola umożliwi także zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w żłobku. Kolejna grupa dla dzieci do lat 3 będzie utworzona w budynku Miejskiego Przedszkola nr 10.

Miasto planuje od 2022 r. utworzyć kolejną nową grupę w żłobku, który funkcjonuje w budynku przedszkola przy ul. Batalionów Chłopskich 4. Obecnie żłobek dysponuje 61 miejscami dla dzieci do lat 3. Dodatkowe miejsca dla przedszkolaków, które zostaną udostępnione w nowym budynku przy ul. Szwanke, pozwolą też na zagospodarowanie zwolnionej przestrzeni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 10. Tam miasto utworzy kolejną grupę dla dzieci do lat 3, tj. 21 miejsc.

Prowadzenie żłobka przez miasto nie jest objęte subwencją czy dotacją z budżetu państwa. Kwota, którą Ciechanów w 2021 roku przeznaczy na funkcjonowanie żłobka to blisko 1 mln zł, z czego z państwowego programu Maluch+ miasto otrzymuje zaledwie nieco ponad 20 tys. zł. Za pobyt dziecka każdy rodzic płaci 150 zł miesięcznie oraz 7 zł dziennej stawki żywieniowej. Ciechanów dofinansowuje też miejsca dla dzieci w prywatnych żłobkach. Na każde dziecko, które aktualnie uczęszcza do placówki prywatnej dyrekcja otrzymuje miesięcznie dopłatę od miasta w kwocie 200 zł.

W 2015 roku miasto przeprowadziło inwestycję infrastrukturalną w rozbudowę miejskiego żłobka, która pozwoliła zwiększyć liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 o 100%. W kolejnym roku utworzono też dodatkową grupę żłobkową, co łącznie pozwoliło zwiększyć liczbę miejsc z 21 do obecnych 61.

Najbliższy nabór do żłobka na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się od 1 kwietnia. Zgodnie z ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3 oraz zapisami statutu, pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia ochronne, dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci wychowywane przez samotną mamę lub tatę, dzieci których rodzeństwo już znajduje się w żłobku oraz dzieci rodziców pracujących.

Skip to content