Od dzisiaj nastąpiła zmiana organizacji ruchu w ul. Paryskiej. W ciągu wewnętrznej drogi wprowadzony został ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Szczęsnego w kierunku ul. Sołtyka.

Zmiana organizacji ruchu jest konieczna w celu umożliwienia realizacji inwestycji związanej z budową oświetlenia ulic. Zadanie obejmujące budowę oświetlenia ulic Paryskiej i Szczęsnego przewidziane jest do realizacji jeszcze w tym roku. Z uwagi na szerokość pasa drogowego ul. Paryskiej, bez zmiany ruchu realizacja inwestycji nie byłaby możliwa.

To nowe zadanie, o które zabiegali mieszkańcy, a oszczędności w budżecie umożliwiły jego realizację. Obecnie trwają prace projektowe. Po uzyskaniu wymaganych decyzji możliwie będzie wykonanie robót budowlanych. Przewiduje się, że prace ruszą jesienią.

Wprowadzone rozwiązania oraz kierunek ruchu ul. Paryskiej zostały skonsultowane z mieszkańcami za pośrednictwem Zarządu Osiedla nr 5 „Płońska”.

Skip to content