W związku z naruszeniem konstrukcji mostu znajdującego się w ciągu ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Tatarskiej do skweru TON wstrzymany został ruch drogowy i pieszy. Autobusy ZKM przekierowano na trasy objazdowe. Miasto prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Po stwierdzeniu usterki konstrukcji mostu podjęte zostały działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

Odcinek drogi, na której znajduje się most został wyłączony z ruchu. Ul. 3 Maja została zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Tatarską do skweru TON przy klasztorku. Wprowadzono stosowne oznakowanie. ZKM przekierowuje autobusy komunikacji miejskiej na objazdy.

Miasto apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. O dalszych działaniach będą przekazywane informacje na bieżąco.

W trybie awaryjnym zostanie zlecona ekspertyza i jak najszybciej zostaną podjęte działania w celu bezzwłocznej naprawy mostu tak, aby przywrócić ruch.

Na miejscu obecna jest Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów Iwona Kowalczuk, pracownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, policja i Straż Miejska.

W 2009 r. most był przebudowywany przez powiat ciechanowski. Od 1 stycznia 2010 r. odcinek dróg od ul. Tatarskiej do pl. Kościuszki został przekazany miastu. Okresowe kontrole obiektu mostowego są wykonywane co 5 lat. Ostatni przegląd zgodnie z przepisami był wykonany w 2017 r.

Skip to content