O ponad 5,5 tys. m2 miasto powiększyło obszar cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej. Wybudowano nowe alejki, ujęcia wody i ogrodzenie. Powiększenie areału cmentarza przez miasto umożliwi pochówek dla ponad 1700 osób.

Nowa część cmentarza została utworzona na jego tyłach, od strony południowo-wschodniej, na nieużytkowanych działkach miejskich. Zakończona kolejna rozbudowa cmentarza ma na celu zapewnienie nowych miejsc pochówków.

Z obszaru objętego pracami w pierwszej kolejności wywieziona została ziemia, teren wyrównano i przygotowano tak, aby zapewnić spadki umożliwiające właściwe spływanie wód opadowych.

Wybudowano nowe alejki z kostki betonowej, które umożliwią nie tylko bezpieczną i wygodną komunikację pieszym, ale też dojazd pojazdów o masie do 3,5 tony oraz wykonywanie mechanicznego odśnieżania w okresie zimowym. Udostępniono też 2 ujęcia wody. Ponadto miasto wybudowało nowe ogrodzenie.

Ostanie powiększenie obszaru cmentarza przy ul. Gostkowskiej miało miejsce w 2019 r. Jego teren zwiększył się o około 5,8 tys. m2. W trakcie prac przesunięto też istniejące ogrodzenie i wybudowano nowe alejki. Na zlecenie miasta ZWiK wykonał odwodnienie, co pozwoliło na zniwelowanie istniejącego od lat problemu zalewania grobów. Rok później wyremontowano główną aleję od strony ul. Prymasa Tysiąclecia. Starą nawierzchnię wykonaną z trylinki i płyt chodnikowych zastąpiła kostka brukowa.

Ratusz rozstrzygnął też konkurs na koncepcję architektoniczną kolumbarium, które powstanie na ciechanowskim cmentarzu komunalnym. Projektowany zespół kolumbariów wpisano w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch kwater cmentarza. Zaplanowano budowę wnęk na ponad tysiąc urn. Rozpoczęcie tego zadania przewidziano na drugą połowę 2022 roku.

Skip to content