W tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego ważny głos oddało 6224 osoby. Miasto zrealizuje 18 zwycięskich projektów za łączną kwotę ponad 2 mln zł. 

O realizację konkurowały 33 projekty złożone przez mieszkańców. Oddano 7157 głosów, z czego 933 było nieważnych. Zdecydowana większość głosujących oddała głos elektronicznie. W głosowaniu internetowym wzięły udział 7113 osoby, z czego 6184 oddały ważny głos. Do urny ustawionej w ratuszu wrzucono w sumie 44 karty (4 nieważne). Nieważność głosów wynikała z faktu, iż głosujący podał dane wskazujące, iż nie jest mieszkańcem Ciechanowa (891 głosy), głosujący oddał głos zarówno w wersji papierowej i internetowej (9 głosów) oraz z powodu oddania głosu za osobę zmarłą (33 głosów). Największą popularność wśród projektów ogólnomiejskich zyskało zadanie dotyczące remontu świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Drugie miejsce zajął projekt związany z budową miejskiego parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego.

Z projektów „miękkich” zrealizowane będą 3 zadania: ”Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP, Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców oraz Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE:

ALEKSANDRÓWKA

Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami przy ul. Sikorskiego 2 a 4.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki na drodze dojazdowej do budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, 19a, 19 b – wjazd od strony ul. Sikorskiego pomiędzy blokami 2 i 4. Przebudowa zakłada m.in. poszerzenie drogi od strony budynku Sikorskiego 4, usunięcie płyt betonowych oraz utworzenie zatoki parkingowej na 9 miejsc. Przewidziana jest też zmiana organizacji ruchu.
Pomysłodawca: Michał Kiszkurno
Koszt: 100 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II

Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest wymiana zużytego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dżungli, bujaka, domku interaktywnego. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni.
Pomysłodawca: Przemysław Łuniewski
Koszt: 100 000 zł

BLOKI

„Zielone Tarasy na Blokach” –  modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19, 21, 23, 25.

Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych nasadzeń, remont chodników, remont nawierzchni.
Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Przemysław Szymański
Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE

Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”.

Projekt zakłada montaż 6 wiat przystankowych na terenie osiedla „Kwiatowe”: 1 sztuka przy ul. Starowiejskiej, 2 sztuki przy ul. Śmiecińskiej, 2 sztuki przy ul. Wesołej i 1 sztuka przy ul. Kwiatowej.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 99 115,86 zł

PŁOŃSKA

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I etap.

Głównym założeniem projektu jest modernizacja istniejącego, zaniedbanego parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada wymianę nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wymianę krawężników i malowanie pasów postojowych dla około 20 samochodów, usunięcie budki wartowniczej i ustawienie koszy na śmieci.
Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka
Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE

 1. Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej.

Celem projektu jest ułożenie powierzchni amortyzującej oraz wymiana na nowe  starych urządzeń zabawowych i piaskownicy. Kosztorys obejmuje również odnowienie ogrodzenia.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE

 1. Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.

Projekt polega na wdrożeniu w Miejskim Przedszkolu nr 8 planu daltońskiego jako innowacji pedagogicznej, w ramach której organizowany będzie proces edukacji. Kosztorys zakłada zakup tablic daltońskich, doposażenie sal, zakup literatury i zestawu multimedialnego.
Pomysłodawca: Anna Kłyszejko
Koszt: 26 830 zł 

SŁONECZNE

 1. Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.

Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.
Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE

 1. Rewitalizacja terenu za Hala Pułtuska – I etap.

Głównym założeniem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu i nowe nasadzenia, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.
Pomysłodawca: Jolanta Przybyłowska
Koszt: 100 000 zł

ZACHÓD

 1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask.

Głównym celem projektu jest odnowienie placu zabaw przy SP 7. Zakłada wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i zakup 6 nowych urządzeń: lokomotywy, bujaka, huśtawki rodzinnej, równoważni, sześciokątu i zjeżdżalni. Przewidziana jest też renowacja piaskownicy i naprawa nawierzchni poliuretanowej.
Pomysłodawca: Beata Kurek
Koszt: 91 600 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

PROJEKTY „TWARDE”

 1. „TPD BAJECZNY” etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Założeniem projektu jest remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
Koszt: 164 651,07 zł

 1. FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy.

Projekt zakłada budowę kompleksu z elementami linowymi, wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych i bezpieczną nawierzchnią na terenie osiedla Zachód. Kompleks zlokalizowany zostanie przy rondzie Sybiraków.
Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski
Koszt: 199 490 zł

 1. Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą.

Celem projektu jest zaprojektowanie i rozbudowanie istniejącej kładki na błoniach zamkowych oraz montaż 10 ławek wraz z koszami na śmieci. Nowa kładka prowadziłaby do ulicy Zielonej.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
Koszt: 200 000 zł

 1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – IV etap.

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie i utwardzenie ciągów komunikacyjnych oraz montaż elementów małej architektury.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł

 1. Drzewa dla Ciechanowa – II etap.

Projekt polega na zakupie, zasadzeniu i pielęgnacji ok. 200 drzew. Drzewa posadzone byłyby w całym mieście na miejskich działkach wzdłuż ulic i placów.
Pomysłodawca: Ewa Nadaj
Koszt: 200 000 zł 

PROJEKTY „MIĘKKIE”

 1. „Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP.

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ligi wojewódzkiej dzieci i 1 Ligi seniorów ZPRP, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup odzieży sportowej.
Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

 1. Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.

Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia trwać będą 30-45 minut w systemie dziecko-rodzic.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzyński
Koszt: 30 000 zł

 1. Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.

Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna składać się będzie z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy SP 6.
Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski
Koszt: 30 000 zł

Wyniki głosowania na poszczególne projekty
w kolejności według liczby ważnych głosów:

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4

520

34

ALEKSANDRÓWKA II
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie

544

100

BLOKI
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

„Zielone Tarasy na Blokach” – modernizacja terenu wokół budynków przy ulicy 17 STycznia 19, 21, 23, 25

360

51

2.

Spełniamy dziecięce marzenia – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie

314

36

3.

Bezpieczne „Bloki”

162

28

KWIATOWE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”

252

20

PŁOŃSKA
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska
– I etap

446

49

PODZAMCZE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej

708

86

2.

Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Kmicica

174

33

PRZEMYSŁOWE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie

284

34

SŁONECZNE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami

239

69

2.

Oświetlenie uliczne ul. Kolonijnej w Ciechanowie

95

12

ŚRÓDMIEŚCIE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – I etap

529

113

2.

„Eko-przedszkolaki” – modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie

269

42

ZACHÓD
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask

918

89

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

PROJEKTY „TWARDE”

WYNIKI
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

„TPD BAJECZNY” etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

918

93

2.

FUNPARK – miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy

786

60

3.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – IV etap

602

37

4.

Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą

479

24

5.

Drzewa dla Ciechanowa – II etap

473

187

6.

Trampolinowy plac zabaw

342

28

7.

Ciechanów – moje bezpieczne miasto – zakup urządzeń do ratowania ludzkiego życia

302

23

8.

Remont, modernizacja i wyposażenie studia nagraniowego „OMEGA FLEX”

248

45

9.

Pokazy i wystawa modelarska w Parku Nauki Torus

213

62

10.

OCR/ Ninja Park Ciechanów

194

41

11.

Flowpark Ciechanów

193

41

  PROJEKTY „MIĘKKIE”

WYNIKI
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

„Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP

380 82
2.

Bezpieczna Rodzina – zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców

317 75
3.

Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn

205 65
4.

„Niebieski Ciechanów” – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

133 14
5.

Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów

124 13
6.

Ciechanowskie Koło Naukowe

64 7
7.

„Wyraź siebie poprzez sztukę”

56 12
Skip to content