ROD „Nad Łydynią” i ROD „Śmiecin” otrzymają po 40 tys. zł dofinansowania na realizację inwestycji. 30 tys. zł wsparcia dla każdego z ogrodów będzie pochodziło z budżetu miasta. Po 10 tys. zł od samorządu Mazowsza. W pierwszym z ogrodów wymienione zostanie ogrodzenie, w drugim kontynuowana będzie budowa instalacji wodociągowej wraz z kolejnymi przyłączami.

Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Łydynią” wymieni ogrodzenie frontowe z siatki na ogrodzenie panelowe. Nastąpi również wymiana trzech furtek wejściowych na teren ogrodu i trzech bram wjazdowych. Szacunkowy koszt wykonania prac to blisko 50 tys. zł, z czego prawie 40 tys.  będzie pochodziło ze środków miasta i samorządu województwa mazowieckiego. Realizacja zadania nastąpi w tym roku.

Na terenie ROD „Śmiecin” kontynuowana będzie budowa przyłącza i instalacji wododociągowej. Pierwszy etap zadania, także przy udziale pozyskanych środków, realizowany był w 2019 r. Zaopatrzenie działek w wodę zwiększy funkcjonalność i racjonalne wykorzystanie terenu przez użytkowników ROD. Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 65 tys. zł, z czego 40 tys. stanowi dofinansowanie od miasta i samorządu Mazowsza.

Wnioski o pozyskanie środków na inwestycje złożyły do ratusza ROD „Nad Łydynią i ROD „Śmiecin”. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie.

Skip to content