W ramach kompleksowej przebudowy ul. Granicznej i ul. Widnej prowadzone są intensywne prace budowlane. Wprowadzona została zmieniona organizacja ruchu. Miasto prosi kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza z uwagi na uczęszczające do pobliskiej szkoły podstawowej dzieci.

Ruch samochodowy na wybranych odcinkach remontowanej drogi odbywa się jednostronnie. Aktualnie odcinek od ul. Lelewela do ul. Widnej jest czasowo wyłączony. Należy stosować się do zatwierdzonej, zmienionej organizacji ruchu, zachować szczególną ostrożność i korzystać z objazdów.

Aktualnie ZWiK realizuje zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej i równolegle przebudowuje wodociąg. Prowadzone są prace zawiązane z przebudową sieci elektroenergetycznej. W najbliższym czasie zostanie rozpoczęta budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7.

Kierowcy i mieszkańcy są proszeni o wyrozumiałość. Realizowana przez miasto inwestycja ma przyczynić się do poprawy jakości komunikacji w tym rejonie Ciechanowa oraz wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Kompleksowa przebudowa ul. Granicznej i Widnej zakłada też budowę ronda.

Ul. Graniczna zostanie przebudowana na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej. Ulica Widna – od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Przytorowej. Wymieniona będzie nawierzchnia, powstaną chodniki i kolejna w mieście ścieżka rowerowa. Prace powinny zakończyć się w czwartym kwartale br.

Miasto pozyskało na ten cel 4 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Skip to content