Miasto zakończyło kompleksowy remont 7 zabytkowych mieszkalnych budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”. Odnowionych zostało pięć wielorodzinnych budynków przy ul. Sienkiewicza i dwa przy ul. 17 Stycznia. Trwa procedura opracowywania dokumentacji technicznej dla termomodernizacji kolejnych dwunastu.

Inwestycja na osiedlu „Bloki” dotyczyła budynków nr: 17/19, 35, 38/40, 53/55, 57/59 przy ul. Sienkiewicza oraz nr: 23 i 25 przy ul. 17 Stycznia. Wszystkie są objęte gminną ewidencją zabytków.

Wykonany przez miasto remont budynków nie tylko widocznie poprawia estetykę tej części Ciechanowa, ale przede wszystkim przyczynia się do zmiany stanu technicznego bloków poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Termomodernizacja została wykonana po przeprowadzeniu audytów energetycznych.

W ramach zadania wykonano: izolację termiczną i przeciwwilgociową zewnętrznych ścian piwnic, izolację termiczną stropu nad piwnicą, izolację termiczną połaci dachowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych poprzez wykonanie nowego tynku ciepłochronnego na elewacjach, wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatek schodowych, remont schodów zewnętrznych, opaskę wokół budynku. Obiekty dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja objęła również części wspólne.

Ratusz pozyskał na ten cel 4,6 mln zł środków unijnych. Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Do remontu wytypowane zostały budynki, których w 100% właścicielem jest miasto.

Zrealizowaliśmy kolejną dużą inwestycję, która zmienia nie tylko oblicze Ciechanowa, ale przede wszystkim warunki życia wielu rodzin zamieszkujących te budynki komunalne. Inwestycja to element kompleksowych działań miasta na obszarze „Bloków”, gdzie wyremontowaliśmy już Krzywą Halę, ulicę Sienkiewicza, odmieniliśmy pozytywnie okolice dworca kolejowego. Nie poprzestajemy jednak na tych 7 budynkach. Już opracowujemy dokumentację dla wykonania termomodernizacji kolejnych 12 bloków. Będziemy ubiegać się o środki unijne na ten cel – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Uzyskanie dofinansowania unijnego przez ratusz oraz następnie przeprowadzenie inwestycji jest możliwe dla budynków, których wyłącznym właścicielem jest miasto. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków położonych przy: ul. gen. Józefa Hallera nr 13/15 i 19, ul. Stanisława Moniuszki nr 5/7 i 9/11, ul. Wyzwolenia nr 7 i 13, ul. Stefana Okrzei nr 1, 5, 12, 13, 22 oraz ul. Gabriela Narutowicza 6/12.

Na osiedlu „Bloki” w zasobach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych znajduje się około 100 jednopiętrowych budynków, które są unikatowe w skali kraju i Europy Środkowej, chronione w MPZP. Zostały wybudowane w latach 1940-1942 przez administrację niemiecką i miały dostosować Ciechanów do pełnienia funkcji stolicy rejencyjnej. Wszystkie budynki ujęte w aktualnie zakończonej inwestycji były w znacznym stopniu zużyte i zniszczone. Łącznie znajduje się w nich 60 lokali zamieszkałych przez 150 osób.

Skip to content