Uczniowie ciechanowskich szkół będą mogli wziąć udział w warsztatach szkoleniowych z przedsiębiorczości. Poprowadzi je certyfikowany trener. Uczestnicy dowiedzą się czym jest przedsiębiorczość, jak zbudować biznes czy zaplanować swoją przyszłość i niezależność finansową. Organizację szkoleń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wsparło finansowo miasto.

Lekcje są przeznaczone dla uczniów uczęszczających do klas szóstych i wyższych. Szkolenie poprowadzi certyfikowany trener amerykańskiej organizacji John Maxwell Team, specjalizujący się w temacie z komunikacji, rozwoju osobistego i przedsiębiorczości.

Zgłoszenia chęci przyłączenia się klasy do programu mogą składać nauczyciele. Są przyjmowane telefonicznie pod numerem 696 068 727 oraz mailowo na adres biuro@pozytywniehistoryczni.pl. Godzinne zajęcia z grupami uczniów będą organizowane po umówieniu dogodnego dla uczniów terminu. Zajęcia będą prowadzone w szkołach lub w ośrodku edukacyjnym przy ul. Warszawskiej 68.

Projekt jest realizowany w ramach corocznie ogłaszanego przez miasto otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe. Program współpracy miasta z NGO na 2021 r. zakłada m.in. realizację przedsięwzięć na rzecz mieszkańców z zakresu rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości. Zadanie będzie realizowało Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni.

We współpracy ze stowarzyszeniem miasto realizuje też projekt „Wsparcie Psychologiczne”. Warsztaty rozwojowe dla dorosłych i młodzieży trwają od sierpnia. Także ten projekt został wybrany do realizacji w drodze konkursu ofert organizacji pozarządowych. Jest odpowiedzią na sygnalizowane problemy osób dorosłych oraz rodziców i opiekunów dzieci, szukających wsparcia w radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii, ale też osób, które pragną poszerzyć swoje kompetencje psychologiczne.

Skip to content