Miasto udostępniło nowy system umożliwiający wprowadzanie, gromadzenie, prezentowanie i przetwarzanie informacji o terenie. Mieszkańcy mogą w szybki i łatwy sposób samodzielnie sprawdzać działki ewidencyjne oraz ich przeznaczenie, plany miejscowe, a także kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Narzędzie nie tylko usprawnia pracę Urzędu Miasta, ale jest też znacznym ułatwieniem w dostępie do informacji dla mieszkańców oraz inwestorów.

SIP UM Ciechanów – System Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Ciechanów umożliwia wyszukiwanie działek ewidencyjnych po numerze, adresie i sprawdzenie czy dla danego terenu obowiązuje plan miejscowy.

Umożliwia też podczytywanie obowiązujących planów miejscowych i sprawdzanie przeznaczenia terenu dla wskazanej działki ewidencyjnej oraz sprawdzanie, czy dla danego terenu jest opracowywany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Można w nim też potwierdzić, jakie jest przeznaczenia terenu w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

To także cenne i ławo dostępne nardzędzie dla osób, które mają potrzebę sprawdzenia zasięgu stref uchwały reklamowej.

Umożliwia również dokonywanie pomiarów na mapie (długość, powierzchnia), dodawanie i edytowanie własnych oznaczeń na mapie oraz generowanie wydruków kompozycji mapowej.

System jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów pod adresem: https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/System_Informacji_Przestrzennej.

Skip to content