Świetlica, z której korzystają podopieczni TPD przeszła kompleksowy remont. Miasto wykonało go w ramach realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w tegorocznym Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim. Dzięki przeprowadzonej inwestycji stworzono przyjazne i bezpieczne warunki, które sprzyjają twórczej zabawie i edukacji dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych czy z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo.

Remont świetlicy zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 7A objął wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej odnowienie posadzek wewnętrznych, a także kompleksową modernizację łazienki. Pomalowano ściany. Wyremontowano również taras na parterze. Budynek, w którym przeprowadzono prace jest wpisany do rejestru zabytków.

TPD w Ciechanowie prowadzi Ognisko Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od 2005 r. Z zajęć w ognisku korzysta ponad 40 podopiecznych powyżej 3 roku życia z terenu miasta, przyległych gmin i terenu powiatu ciechanowskiego.

W zależności od schorzeń dzieci ich wydolności psychofizycznej prowadzone są zajęcia profilaktyczne, plastyczne, logopedyczne, rehabilitacyjne, edukacyjne i wyrównawcze, a także terapia pedagogiczna, które mają na celu niwelowanie deficytów edukacyjnych. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych, grupowych z   wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy edukacyjnych. Z zajęć terapeutyczno-logopedycznych, które prowadzi oligofrenopedagog korzystają dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa czy z zaburzoną funkcją mowy. Odbywają się też grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacyjne. Z dziećmi pracują pedagog i opiekunka dziecięca, prowadząc zajęcia manualne i zajęcia ogólnorozwojowe, a także pedagog rodzinny, który wspiera zarówno rodziców, jak i dzieci.

Projekt „TPD Bajeczny – Etap I – świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” otrzymał w tegorocznym głosowaniu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego największą liczbę głosów spośród wszystkich wybranych do realizacji zadań. Pomysł wykonania remontu świetlicy, z której korzystają dzieci poparło blisko 1000 mieszkańców.

Do inicjatywy mieszkańców przyłączyli się też szachiści. We wrześniu tego roku podczas Charytatywnego Turnieju Szachowego na wyposażenie świetlicy zebrano dodatkowo ponad 6 tys. zł.

Skip to content