W tym roku tradycyjne spotkania osiedlowe, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, przyjmą nową formułę. Podsumowanie działań z poprzedniego roku już zostało udostępnione poprzez nagranie wideo z prezentacją, a jeszcze w lutym odbędzie się spotkanie online z władzami miasta, urzędnikami i przedstawicielami miejskich instytucji.

Organizowane każdego roku spotkania mieszkańców z prezydentem są okazją dla ciechanowian do podzielenia się uwagami, spostrzeżeniami, zasygnalizowania potrzeb i zgłoszenia swoich postulatów bezpośrednio do władz miasta. Spotkania z osobistym udziałem prezydenta zostały zapoczątkowane przez niego w 2015 roku. Mieszkańcy mają też możliwość otrzymania informacji o zrealizowanych w minionym roku przez ratusz inwestycjach, przedsięwzięciach i projektach oraz poznania planów na bieżący rok. Wiele projektów w mieście zostało zrealizowanych w efekcie rozmów podjętych na takich właśnie spotkaniach.

Zwykle o tej porze roku spotykałem się bezpośrednio z setkami mieszkańców wszystkich osiedli. Niestety narzucone odgórnie ograniczenia zmusiły nas do zmiany planów. Ale nie rezygnujemy z samej koncepcji wzajemnej komunikacji. Jest ona dla mnie fundamentem do wspólnego tworzenia i ulepszania miasta, poznania priorytetów mieszkańców, wysłuchania ich potrzeb, sugestii czy uwag – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Tegoroczne spotkania osiedlowe w formule online będą podzielone na dwie części. Pierwsza to podsumowanie 2020 roku w formie nagrania z prezentacją – sprawozdania ze zrealizowanych przez miasto działań. Jest ono dostępne pod na profilu YouTube Urzędu Miasta Ciechanów (link: https://youtu.be/9pHS99F7ABY). Drugą część stanowiło będzie spotkanie online z prezydentem, pracownikami ratusza oraz przedstawicielami podmiotów podległych miastu. Będzie ono transmitowane online. Głos będzie można zabrać poprzez komentarze na żywo w trakcie transmisji. Prośby, sugestie, uwagi można już teraz przesyłać na adres e-mail: wks@umciechanow.pl. W trakcie spotkania online przedstawiciele ratusza będą się do nich odnosić.

Skip to content