Rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Aktywny Senior”. Osoby w wieku 60+ tworzą w mieście ekologiczną farmę. Projekt mający na celu aktywizację seniorów obejmuje też regularne zajęcia rekreacyjne na krytej pływalni MOSiR. Jest realizowany w ramach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i promocji zdrowia Ciechanowian.

Eko Farma Miejska powstaje w sąsiedztwie miejskiej krytej pływalni. Seniorzy, którzy będą w najbliższym czasie spełniać swoje ogródkowe pasje na farmie, po pobycie na niej mogą też skorzystać z rekreacji na basenie przy ul. 17 Stycznia.

Nowy projekt realizowany w Ciechanowie pozwala aktywnym osobom 60+ na wspólne stworzenie Eko Farmy, która nie tylko zapewni seniorom zdrową, ekologiczną, naturalną żywność bez pestycydów (warzywa i owoce uprawiane w permakulturze), ale umożliwi też wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wspólne i aktywne spędzanie czasu.

W celu utworzenia Eko Farmy Miejskiej zakupiono donice do upraw ziół, warzyw i kwiatów, niezbędne narzędzia do pielęgnacji oraz ziemię. Chętni do aktywnego uprawiania na niej roślin otrzymają nasiona i sadzonki.

Farmę uprawiają członkowie KLUBU SENIORA „STUDIO”, funkcjonującego przy Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej STUDIO, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 18. W realizację zadania zostaną zaangażowani wolontariusze – osoby znające się na EKO uprawach i mające doświadczenie w tworzeniu farm miejskich. Praca wolontariuszy będzie polegać również na bieżącym utrzymaniu EKO Farmy Miejskiej. Pomysłodawcy projektu, Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Studio”, planują zaprosić do współpracy wszystkich chętnych mieszkańców Ciechanowa, co umożliwi integrację międzypokoleniową mieszkańców miasta. Na Eko Farmie będą mogły odbywać się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży o ekologii.

Po uprawie roślin na miejskiej farmie, w ramach tego samego projektu, seniorzy chętni do podjęcia wyzwania nauki pływania mają możliwość rozpoczęcia jej pod okiem instruktora. W ofercie spotkań dla seniorów jest też możliwość uczestniczenia w zajęciach wodnego aerobiku. Wśród uczestników projektu utworzono cztery dziesięcioosobowe, kameralne grupy.30

Skip to content