Pierwsze od ponad 30 lat nowe miejskie przedszkole powstaje przy ul. Szwanke. Rozpoczęły się roboty ziemne. W pierwszej kolejności wykonane zostaną fundamenty pod budynek. Prefabrykowane moduły przedszkola powstają w fabryce.

Nowy budynek dla dzieci zostanie zlokalizowany na niezabudowanej działce przy ul. Szwanke. Przedszkole będzie miało prawie 1000 m2 powierzchni użytkowej. Realizacja prac rozpoczęła się od budowy fundamentów pod obiekt, który zostanie wykonany w niskoemisyjnej technologii modułowej. Gotowe, zmontowane w fabryce elementy konstrukcyjne przyjadą na plac budowy jesienią.

– Zaplanowane działania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu 2022 roku dzieci będą mogły pójść do bezpiecznego, nowoczesnego i przyjaznego przedszkola. To obiekt, na który czekała ta część miasta. Warto zauważyć, że po sąsiedzku zaplanowanego przedszkola już powstały dwa wielorodzinne budynki TBS. Swoje inwestycje mieszkaniowe w pobliżu prowadzą też prywatni deweloperzy. Cały teren ma duży potencał dla Ciechanowa, a nowe przedszkole będzie dodatkowym impulsem rozwojowym – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Oddziały przedszkolne o powierzchni ok. 60 mz oddzielnymi węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi będą zlokalizowane za obszerną strefą wejściową z sekcją poczekalni dla rodziców, powiązaną komunikacyjnie z korytarzem wewnętrznym oraz szatnią dla dzieci. W budynku znajdą się też pomieszczenia dla opiekunów, gabinety specjalistów oraz pomieszczenie związane z zapleczem kuchennym (z oddzielnym wejściem). Obiekt o kształcie zbliżonym do prostokąta z zewnątrz ozdobią m.in. perforacje elewacyjne.Inwestycja zakłada zniesienie barier architektonicznych i elementów utrudniających dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Teren nowego przedszkola będzie ogrodzony i oświetlony. Przy budynku wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne i parking dla ponad 30 aut. Pozostała część działki zostanie wyłączona z ruchu kołowego i stanowić będzie bezpieczną, zamkniętą strefę dla dzieci. Jej obszar będzie zagospodarowany elementami małej architektury oraz terenami pod place zabaw dla przedszkolaków. Powstanie też obszar zielony, gdzie założone będą trawniki, nasadzone krzewy i drzewa.

Miasto wybuduje też drogę dojazdową do obiektu. Istniejąca ulica Karola Szwanke w ramach realizacji zadania poddana będzie częściowej przebudowie w celu wykonania nowego połączenia komunikacyjnego z nowoprojektowaną drogą. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i kierowców wybudowane będą dodatkowe punkty oświetleniowe, ponadto przed przejściem dla pieszych na jezdni zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe.

Budowę realizuje firma Climatic Sp. z o.o Sp. k. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) z siedzibą w Regułach.

Koszt budowy to niemal 11 mln zł. Władze miasta pozyskały 4 mln zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Blisko 7 mln zł to środki z budżetu miasta.

Miasto dwukrotnie starało się o dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Polski rząd odmówił jednak wsparcia finansowego dla budowy przedszkola nie podając żadnego uzasadnienia takiej decyzji.

Skip to content