Droga zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską. Ul. Asnyka będzie miała nową nawierzchnię, powstaną chodniki, zatoki autobusowe i ponad 30 miejsc parkingowych. Wybudowane będzie nowe oświetlenie. Remont zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o środki finansowe budżetu miasta. Dziś (12 listopada) ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy prac.

Kolejna droga na osiedlu „Kargoszyn”, o remont której wnioskowali mieszkańcy, przejdzie modernizację. Miasto ogłosiło przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy inwestycji. Oferty można składać do 10 grudnia 2021 r.

Ratusz wykona modernizację ok. 600 mb drogi. Przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki i miejsca parkingowe dla samochodów. Remont obejmie też budowę dwóch zatok autobusowych. Wybudowane będzie nowe oświetlenie (ponad 25 lamp typu LED). Modernizacja ul. Asnyka będzie wymagała przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury podziemnej kolidującej z planowanym zagospodarowaniem.

– To wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja drogowa. W pobliżu ulicy Asnyka mamy dwie szkoły podstawowe, kościół czy lokale handlowo-usługowe. To również kolejna inwestycja infrastrukturalna, którą miasto Ciechanów przeprowadzi na osiedlu „Kargoszyn”. Już wiosną przyszłego roku chcemy, aby ruszyły prace budowlane. Modernizację będziemy prowadzili wyłącznie w oparciu o pieniądze z budżetu miasta. Niestety trzy razy bez uzasadnienia polski rząd odmówił nam dofinansowania do tej inwestycji. Nie będziemy dłużej czekać, zrealizujemy zadanie samodzielnie, bez wsparcia zewnętrznego” – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Trzykrotne odmowy dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu państwa miały miejsce pomimo faktu, że wnioski ratusza uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Pierwszy wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” (obecnie „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”) został złożony w kwietniu 2019 r. Drugi w sierpniu 2019 r. Samorząd Ciechanowa po raz trzeci ponowił starania o uzyskanie dofinansowania dla modernizacji ul. Asnyka w kolejnym naborze, tym razem do „Programu Inwestycji Strategicznych” w lipcu 2021 r. Tu również odmówiono wsparcia finansowego.

W listopadzie na osiedlu „Kargoszyn” zakończyła się modernizacja ul. Andersena. Latem miasto wyremontowało ul. Bartołda. W 2018 r. wykonano modernizację ul. Kargoszyńskiej. Jeszcze w tym roku na tym samym osiedlu ma zakończyć się przebudowa drugiej części ul. Dygasińskiego (odcinek pomiędzy ul. Kargoszyńską i pętlą miejską).

Informacje o przetargu: https://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/powyzej_30/Przebudowa-ul.-Asnyka-w-Ciechanowie/idp:337.

Skip to content