Miasto zrealizuje kolejną inwestycję w obszarze dworca kolejowego przy ul. Sienkiewicza. Tym razem wzdłuż linii kolejowej utworzonych będzie blisko 100 miejsc parkingowych. Aktualnie niezagospodarowany teren o powierzchni prawie 3 tys. m2 będzie utwardzony i wyłożony kostką. Poza miejscami do parkowania będzie tam też droga manewrowa. Na części terenu posadzona zostanie zieleń. Dziś (20 października) w godzinach wieczornych parking zostanie zamknięty na czas realizacji robót.

Z nowych miejsc parkingowych będą mogli korzystać zarówno pasażerowie kolei, kupcy, jak i robiący zakupy w Hali Targowej „Bloki”.

Aktualnie niezagospodarowany teren o powierzchni blisko 3 tys. mzostanie utwardzony i wyłożony dwukolorową kostką. Parking będzie odwodniony. Dodatkowo powstanie droga manewrowa. Na części terenu zasiana zostanie trawa.

Zadanie ma dopełnić zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca kolejowego przy ul. Sienkiewicza. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, miasto zawarło z PKP stosowne umowy celem przejęcia terenu na własność oraz budowy parkingu wzdłuż linii kolejowej. Sama spółka kolejowa nie była zainteresowana, aby na swoim terenie zapewnić miejsca dla podróżujących.

– Walczyliśmy ponad 4 lata o przejęcie tego terenu. Nie było woli PKP by zrealizować sprawę przy okazji kompleksowej modernizacji terenu wokół dworca, którą miasto przeprowadziło za własne i unijne pieniądze w 2018 roku. Podejmowaliśmy jednak kolejne próby, które wiązały się z długotrwałymi uzgodnieniami oraz narzuconymi formalnościami. Efekt jest taki, że wreszcie zaczynamy inwestycję, oczekiwaną przez mieszkańców, podróżnych oraz kupców i klientów Hali Targowej „Bloki” – zaznaczył prezydent Krzysztof Kosiński.

W związku z rozpoczęciem prac dziś w godzinach wieczornych wykonawca robót ogrodzi teren, na którym realizowana będzie inwestycja. Osoby, które pozostawiły auta na terenie parkingu wzdłuż torów są proszone o ich odbiór, aby samochody nie zostały uszkodzone w trakcie prac budowlanych.

Osoby podróżujące koleją, które pozostawiają auta przy dworcu na tym obszarze są proszone o nieparkowanie ich w wyznaczonych miejscach.

Realizacja miejskich inwestycji w teren wokół dworca kolejowego objęła już m.in. budowę Hali Targowej „Bloki”, park&ride z ponad 200 miejscami parkingowymi, odnowienie skweru z fontanną, zagospodarowanie otoczenia zielenią, montaż systemu elektronicznej informacji pasażerskiej. Większość z działań zrealizowano dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania zewnętrznego z Unii Europejskiej. Przy dworcu udostępniono też możliwość wypożyczania rowerów w systemie Ciechanowskiego Roweru Miejskiego oraz hulajnóg elektrycznych.

Skip to content