W celu jak najmniejszych utrudnień dla mieszkańców prace będą prowadzone wahadłowo. Obecnie rozpoczęto frezowanie nawierzchni za budynkami wielorodzinnymi w kierunku ogródków działkowych. Do ogródków można dojechać od ul. Kąckiej lub od strony MMG Center. Mieszkańcy proszeni są o wyrozumiałość i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu. Prace powinny zakończyć w czwartym kwartale br.

Już niebawem ulica Opinogórska zmieni swoje oblicze. W pierwszej kolejności wykonana będzie kanalizacja deszczowa, co umożliwi właściwe odwodnienie drogi. Następnie ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Inwestycja obejmie wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, zjazdów publicznych, budowę 2 zatok dla autobusów i pętli autobusowej. W pasie drogowym wykonane zostaną nasadzenia zieleni. Powstanie też nowy ciąg pieszo-rowerowy. Zainstalowane zostanie  energooszczędne oświetlenie. Przy ogrodach działkowych miasto stworzy 56 miejsc parkingowych dla działkowców.

Remont drogi umożliwi separację strumieni ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego poprzez wydzielenie elementów rodzajem nawierzchni, kolorem, krawężnikami i obrzeżami.

Rozbudowa kompleksowej infrastruktury drogowej ul. Opinogórskiej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort komunikacyjny dla mieszkańców, w szczególności dla osób, które korzystają z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „SONA” oraz mieszkańców nowych budynków wielorodzinnych.

Skip to content