Dziś rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Dygasińskiego na odcinku od ul. Kargoszyńskiej do pętli miejskiej. Droga będzie miała nową nawierzchnię. Zadanie obejmie też budowę kanalizacji deszczowej i chodnika. W ramach przebudowy ulicy powstało już nowe oświetlenie, które zostało uruchomione na początku września.

Remontowi poddany będzie odcinek pomiędzy ul. Kargoszyńską i pętlą miejską. To kontynuacja prac przeprowadzonych przez miasto w 2016 r., kiedy zmodernizowano część drogi od ul. Prusa w kierunku rowu.

W tym roku na odcinku mającym ok. 300 metrów bieżących wybudowana będzie kanalizacja deszczowa, przyłącza sanitarne, chodnik z kostki brukowej oraz nowe zjazdy indywidualne do posesji. Na jezdni ułożona będzie nowa nawierzchnia. Teren przyległy do drogi zostanie zagospodarowany zielenią. Wykonane będzie też oznakowanie poziome i pionowe. Prace będą dotyczyły także przebudowy sieci teletechnicznej. Finalizacja zadania jest zaplanowana jeszcze w tym roku.

Na początku września zakończono już budowę nowego oświetlenia. Drogę rozświetliło 10 ledowych lamp.

Rozbudowa infrastruktury na osiedlu „Kargoszyn” w tym roku obejmuje też też przeprowadzenie modernizacji ul. „Andersena”, gdzie ku końcowi zmierzają prace związane z budową krawężników i chodników. Ulica jest już odwodniona, zakończono budowę kanalizacji deszczowej. Przebudowano też kolizje z siecią teletechniczną. Obecnie wykonywane jest korytowanie nawierzchnia ulicy, następnie położona będzie warstwa podbudowy pod nową nawierzchnię z kostki betonowej.

Na tym samym osiedlu zakończyła się modernizacja ul. Bartołda. Na szerokości 5 m ułożono nową nawierzchnię z asfaltu, po obu stronach jezdni powstały chodniki z kostki. Zrealizowane prace objęły też budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz zjazdy na posesje, a teren przyległy obsiano trawą. Ulica została oświetlona.

Skip to content