Ul. Okopowa na osiedlu „Słoneczne” będzie miała odwodnienie, nową nawierzchnię i chodniki. Prace już się rozpoczęły i mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. Mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu.

Droga będzie wyremontowana na odcinku od ul. Kasprzaka do granic nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntu nr 315 i 316. Remont przejdzie też łącznik pomiędzy ul. Bielińską i ul. Okopową oraz fragment odgałęzienia ulicy Okopowej w kierunku ul. Malinowej (tzw. sięgacz). W związku z prowadzonymi pracami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

W pierwszej kolejności wykonywane będą prace rozbiórkowe – zdemontowana zostanie istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdy indywidualne. W celu wykonania wszystkich przewidzianych w ramach inwestycji prac, przebudowy będą wymagały też wybrane istniejące ogrodzenia posesji kolidujące z projektowanym układem drogi.

Nowa nawierzchnia ul. Okopowej zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na odcinku ul. Okopowej, na łączniku z ul. Bielińską i przy ul. Łukasiewicza. Na odcinku tzw. sięgacza ul. Okopowej (45 m) nawierzchnia będzie wykonana z płyt ażurowych.

Miasto wybuduje kanalizację deszczową, której aktualnie nie ma w ul. Okopowej, co przyczyni się do prawidłowego odwodnienia jezdni.

Po obu stronach jezdni wybudowane zostaną chodniki z kostki brukowej oraz nowe zjazdy indywidualne do posesji, a teren przyległy do drogi będzie zagospodarowany zielenią. Wykonane będzie też oznakowanie poziome i pionowe.

Prace będą wymagały przebudowy sieci teletechnicznej, która koliduje z projektowanym układem drogowym.

Prace zakończą się w ostatnim kwartale 2021 r. Są realizowane w odpowiedzi na wnioski mieszkańców ze spotkań osiedlowych z prezydentem.

Realizowana przez miasto inwestyca przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych, warunków funkcjonowania mieszkańców oraz użytkowania terenów przyległych.

W poprzednich latach miasto zmodernizowało już sąsiadujące z ul. Okopową drogi, tj. ul. Bielińską oraz Łukasiewicza.

Skip to content