Rozpoczął się remont odcinka drogi obok szpitala w Ciechanowie. Sfrezowana zostanie nawierzchnia, zamontowane będą nowe krawężniki, następnie ułożona będzie nowa warstwa asfaltu.

Na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich od drugiego wjazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do pierwszego skrzyżowania po prawej stronie (ok. 140 m) zostanie wymieniona nawierzchnia.

W pierwszej kolejności wykonane będą prace brukarskie. Wymienione zostaną krawężniki, następnie sfrezowana zostanie istniejąca nawierzchnia. Prace obejmą też regulację pionową studzienek. Na zakończenie robót ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna drogi o grubości 4 cm.

Aby umożliwić sprawne wykonywanie robót kierowcy są proszeni w miarę możliwości o nieparkowanie aut w zatokach parkingowych po obu stronach ulicy na odcinku prowadzonych robót oraz ostrożność i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Skip to content