Prezydent Krzysztof Kosiński przyznał młodym ciechanowskim sportowcom rekordową wysokość stypendiów. Łącznie wyniosą one ponad 205 tys. zł. W 2020 roku dzięki sukcesom zawodniczek i zawodników Ciechanów uplasował się w czołówce na Mazowszu w rankingu dziecięcego i młodzieżowego współzawodnictwa sportowego.

Roczne stypendia prezydenta zostały przyznane młodym sportowcom, którzy w 2020 r. reprezentowali Ciechanów w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz osiągnęli najwyższe wyniki. W rankingu dziecięcego i młodzieżowego współzawodnictwa za 2020 rok miasto zajęło 5 miejsce na Mazowszu i 58 miejsce na 855 sklasyfikowanych gmin w kraju. Wyniki zawodników w określonej dyscyplinie sportowej są przeliczne na punkty w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec.

Kwota przyznana na stypendia przez miasto w 2021 r. to 205 800 zł tys. zł. Stypendia w wysokości od 250 zł do 1000 zł miesięcznie przyznano 51 osobom. Jednocześnie nagrodzonych zostało 9 zawodników z ciechanowskich klubów.

Także w poprzednim roku, pomimo trwającej pandemii, kluby zdołały zachować ciągłość treningów, dostosowując ich formułę i rozkłady do wprowadzonych przez rząd ograniczeń. W tym roku komisja opiniująca wnioski o przyznanie nagród zarekomendowała prezydentowi nagrodzenie wszystkich trenerów, którzy przyczynili się do wysokich osiągnięć młodych ciechanowian w zawodach organizowanych na zmienionych w związku z obostrzeniami zawodach. Nagrody od prezydenta miasta otrzymali trenerzy z 7 klubów.

 Dbanie o aktywność sportową jest szczególnie ważne teraz – w okresie, kiedy wiele obostrzeń wprowadzonych przez rząd niesie za sobą konsekwencje dla zdrowia dzieci i młodzieży zamkniętych w domach. Determinacja, jaką wykazali się w tym roku trenerzy i ich podopieczni reprezentujący miasto zasługuje na uznanie – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Stypendia sportowe będą wypłacane przez 12 miesięcy. Są przyznawane zawodnikom z klubów sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych oraz poszczególnych Polskich Związków Sportowych, zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego.

Sportowiec, który osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w danej kategorii wiekowej, musi spełniać jeden z warunków: brał udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, w Pucharze Europy lub Pucharze Świata (zdobył miejsce od I do VIII,w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej (zdobył miejsce od I do III), został powołany do kadry narodowej w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu, zdobył I miejsce w mistrzostwach młodzików objętych systemem współzawodnictwa, w Mistrzostwach Polski w przypadku gier zespołowych oraz brał udział w rozgrywkach I ligowych prowadzonych przez dany Związek (zdobył miejsce od I do IV).

Przyznane stypendia:

1. Zuzanna Bronowska (Mazovia Proactiv) 1000 zł
2. Patryk Bęben (CLKS Mazovia) 900 zł
3. Patrycja Grochowska (CLKS Mazovia) 500 zł
4. Aleksandra Pepłowska (CLKS Mazovia) 450 zł
5. Paulina Rutkowska (CLKS Mazovia) 450 zł
6. Milena Rutkowska (CLKS Mazovia) 450 zł
7. Szymon Ziółkowski (CLKS Mazovia) 400 zł
8. Zofia Berlińska (CLKS Mazovia) 400 zł
9. Alicja Laskowska (TKKF PROMYK) 400 zł
10. Maciej Stryjek (TKKF PROMYK) 400 zł
11. Kornel Korzybski (LKS MATSOGI) 350 zł
12. Wiktoria Grochowska (CLKS Mazovia) 350 zł
13. Jakub Królikowski (LKS MATSOGI) 300 zł
14. Jakub Marczak (LKS MATSOGI) 300 zł
15. Marcin Ziółkowski (CLKS Mazovia) 300 zł
16. Wiktor Czarnomski (CLKS Mazovia) 300 zł
17. Karolina Leszczyńska (CLKS Mazovia) 300 zł
18. Zuzanna Berlińska (CLKS Mazovia) 300 zł
19. Miłosz Wawrzyszcz (CLKS Mazovia) 300 zł
20. Wiktor Łagoszyn (CLKS Mazovia) 300 zł
21. Klaudia Gugała (CLKS Mazovia) 300 zł
22. Damian Rutkowski (CKS JURAND) 300 zł
23. Jakub Olszewski (CKS JURAND) 300 zł
24. Piotr Ruszkowski (CKS JURAND) 300 zł
25. Jakub Tokarski (CKS JURAND) 300 zł
26. Bartosz Smoliński (CKS JURAND) 300 zł
27. Dominik Staszewski (CKS JURAND) 300 zł
28. Piotr Wiszowaty (CKS JURAND) 300 zł
29. Damian Skowroński (CKS JURAND) 300 zł
30. Paweł Kurkowski (CKS JURAND) 300 zł
31. Sebastian Dobrzyniecki (CKS JURAND) 300 zł
32. Patryk Dębiec (CKS JURAND) 300 zł
33. Adam Mirzejewski (CKS JURAND) 300 zł
34. Karol Włoczewski (MPKS ORKA) 300 zł
35. Damian Szniter (UKS NIKE) 300 zł
36. Rafał Płoski (TKKF PROMYK) 300 zł
37. Wiktor Mateńko (Mazovia Proactiv) 300 zł
38. Karolina Królikowska (LKS MATSOGI) 300 zł
39. Daniel Prusiński (LKS MATSOGI) 300 zł
40. Patryk Załęski (LKS MATSOGI) 300 zł
41. Daria Magdalena Młotkowska (CLKS Mazovia) 250 zł
42. Maciej Trzciński (CLKS Mazovia) 250 zł
43. Nina Poniatowska (CLKS Mazovia) 250 zł
44. Maja Poniatowska (CLKS Mazovia) 250 zł
45. Marek Gugała (CLKS Mazovia) 250 zł
46. Hubert Bagiński (CLKS Mazovia) 250 zł
47. Karol Falęcki (TKKF PROMYK) 250 zł
48. Katarzyna Płoska (TKKF PROMYK) 250 zł
49. Hanna Gałecka (TKKF PROMYK) 250 zł
50. Kamil Cichowski (KS Ciechan i Sz. Kołecki) 250 zł
51. Kacper Gadomski (LKS MATSOGI) 200 zł

Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów dla zawodników:

1. Alicja Laskowska (TKKF PROMYK) 500 zł
2. Karol Włoczewski (MPKS ORKA) 500 zł
3. Karolina Królikowska (LKS MATSOGI) 500 zł
4. Patryk Bęben (CLKS MAZOVIA) 500 zł
5. Patrycja Grochowska (CLKS MAZOVIA) 500 zł
6. Kamil Cichowski (KS Ciechan i Szymon Kołecki) 500 zł
7. Bartosz Smoliński (CKS JURAND) 500 zł
8. Róża Okrasa (CKKK) 500 zł
9. Zuzanna Bronowska (MAZOVIA PROACTIV) 500 zł

Nagrodzeni trenerzy:

1. Zbigniew Grochowski (MPKS ORKA) 1000 zł
2. Wojciech Gesek (CLKS MAZOVIA) 1000 zł
3. Bartosz Ostrowski (CLKS MAZOVIA) 1000 zł
4. Mirosław Choroś (CLKS MAZOVIA) 1000 zł
5. Dawid Przybyszewski (CLKS MAZOVIA) 1000 zł
6. Patryk Słowikowski (CLKS MAZOVIA) 1000 zł
7. Ireneusz Pepłowski (CLKS MAZOVIA) 1000 zł
8. Robert Adamski (Mazovia Proactiv) 1000 zł
9. Arkadiusz Smółka (KS Ciechan i Szymon Kołecki) 1000 zł
10. Michał Korzybski (LKS MATSOGI) 1000 zł
11. Michał Rząsiński (LKS MATSOGI) 1000 zł
12. Paweł Nałęcz (TKKF PROMYK) 1000 zł
13. Arkadiusz Chełmiński (CKS JURAND) 500 zł
14. Dariusz Molski (CKS JURAND) 500 zł

W styczniu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2021 rok związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Na wsparcie klubów sportowych w realizacji tych działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 720 000 zł.

W ubiegłych latach odbywały się uroczyste spotkania, na których wręczano stypendia i nagrody. W tym roku z powodu obowiązujących w kraju ograniczeń związanych z pandemią nie organizowano tego typu wydarzenia. Prezydent Krzysztof Kosiński pogratulował online Zuzannie Bronowskiej, reprezentującej klub Mazovia ProActive. Zawodniczka otrzymała najwyższą wysokość stypendium. W 2020 r. zdobyła m.in. złoto Mistrzostw Polski Juniorów w biegu na 800 m, srebro na Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na 1500 m., srebro na Mistrzostwach Polski Juniorów w Biegach Przełajowych na 2000 m. i srebro na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na 800 m.

Skip to content