Najbardziej potrzebujący seniorzy, pozostający pod opieką MOPS w Ciechanowie, otrzymali od miasta bezpłatne urządzenia do pomiaru pulsu i natlenowania krwi oraz żele antybakteryjne.

Urządzenia zakładane na palec służą do monitorowania zawartości tlenu w hemoglobinie, pozwalają też na pomiar tętna. Mogą być stosowane nie tylko placówkach medycznych, a także w domu, w szczególności u osób narażonych na niedotlenienie organizmu (hipoksja, astma, COVID-19, itp.). Dzięki pulsoksymetrom można w prosty sposób wykryć niebezpiecznie niski poziom natlenowania krwi i odpowiednio wcześnie podjąć kroki, które mogą uratować życie. Wszystkie przekazywane ciechanowskim seniorom urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty jako urządzenie medyczne. Pulsoksymetry trafią łącznie do 55 osób, którymi opiekuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Część została rozdysponowana już w poprzednim roku. Zostały zakupione przez miasto z własnych środków budżetowych przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe. Oprócz nich potrzebującym przekazano również żele antybakteryjne.

Miejska Biblioteka Publiczna wykonała też okolicznościowe kartki z życzeniami, które są dołączone do podarunków dla osób samotnych i potrzebujących, pozostających pod opieką MOPS w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dniem Dziadka.

Pracownicy MOPS pomagają też mieszkającym w Ciechanowie seniorom w dokonywaniu zapisów na szczepienia przeciw COVID-19, a miejska spółka ZKM bezpłatnie zapewni osobom starszym lub z niepełnosprawnościami dowóz do punktów ich wykonywania. W trakcie transportu seniorom towarzyszyli będą asystenci. Miasto bezpłatnie udostępni też sprzęt rehabilitacyjny dla osób, które mają trudności w poruszaniu. Kontakt do MOPS: tel. 23 672 20 91, wew. 34 lub tel. 572 290 136 (w godzinach 7:30-16:00), e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl.

Na pomoc ze strony miasta cały czas liczyć mogą także osoby potrzebujące pomocy w związku z zachorowaniem na COVID-19 lub objęte kwarantanną. Seniorów wspiera „Pogotowie zakupowe” MOPS (tel. kom. 728 475 989, 23 672 20 91, wew. 29 lub 24), można także zgłosić się z prośbą o pomoc w kwestii zakupu leków oraz załatwiania najpilniejszych spraw urzędowych. Z kolei inna miejska spółka – PUK świadczy usługę odbioru odpadów z gospodarstw objętych izolacją.

Skip to content