W związku z implementacją przez Ministerstwo Cyfryzacji nowego systemu informatycznego do obsługi dowodów osobistych, od piątku (5 listopada) od godz. 11.00 do 7 listopada w Urzędzie Miasta nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z dowodami, w tym odebrania dokumentu.

Wprowadzane przez rząd nowe rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie przez urzędy w całym kraju nowych dowodów osobistych z odciskami palców będą wdrażane od 5 listopada. W związku z tym w Urzędzie Miasta Ciechanów od godz. 11.00 nie będzie możliwości przyjmowania wniosków mieszkańców o dowody osobiste i ich wydawania.

Po tej godzinie rozpocznie się przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych, który zostanie zablokowany. W związku z tym urząd nie będzie miał możliwości załatwiania spraw związanych z dowodami, w tym przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów. Nowy system wprowadzany przez Ministerstwo Cyfryzacji ma działać ponownie od 8 listopada.

W warstwie elektronicznej nowego dowodu osobistego zamieszczane zostaną dane biometryczne w postaci odcisków palców, które odwzorowywane będą w urzędzie, tak jak dzieje się to obecnie podczas wydawania paszportów. W warstwie graficznej nowych dokumentów znajdzie się także podpis posiadacza i flaga UE z oznaczeniem państwa. Zmiany dotyczące dowodów osobistych są efektem wejścia w życie przepisów unijnych z 2019 r.

Nowe dowody będą ważne przez 10 lat (w przypadku osób powyżej 12 roku życia), 5 lat (osoby poniżej 12 roku życia) lub 12 miesięcy (w przypadku osób, od których chwilowo, np. z przyczyn medycznych, pobranie odcisków palców jest niemożliwe).

Wprowadzona przez rząd nowelizacja ustawy ogranicza osobom pełnoletnim możliwość składania wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną.

Taką możliwość pozostawiono wyłącznie w przypadku wnioskowania o wydanie dokumentu dla dzieci do 12. roku życia (od których odciski palców nie będą pobierane) oraz w przypadku osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Ustawa określa też kategorię osób niemogących stawić się osobiście w urzędzie z powodu choroby czy niepełnosprawności. W ich przypadku urzędnicy pojadą pobrać odciski w miejscu pobytu.

Nowe rodzaje dokumentów będą wydawane osobom, które ukończyły 18 lat i nie mają jeszcze dowodu, których dokument utracił ważność oraz tym, które muszą wymienić dowód w przypadkach określonych w ustawie (np. zmiana imienia, nazwiska, wizerunku twarzy, czy uszkodzenia dokumentu).

Osoby, które posiadają nadal ważne dokumenty tożsamości nie będą musiały ich wymieniać. Dokumenty zachowają ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Skip to content