O pół roku miasto wydłuży możliwość składania wniosków o bonifikaty dla osób zainteresowanych kupnem wynajmowanego dotychczas od miasta lokalu mieszkalnego. Przy zakupie lokalu z zasobu komunalnego można uzyskać do 70% zniżki. Wnioski można będzie składać do końca czerwca 2022 roku.

Podstawowa wysokość bonifikaty wynosi 70% w przypadku, gdy najem wnioskodawcy trwa powyżej 10 lat. Jeśli najem trwa powyżej 5 lat, jednak nie przekracza 10 lat, to za każdy rok brakujący do 10 lat podstawowa wysokość  bonifikaty jest obniżana o 1%. Cenę lokali ustala rzeczoznawca majątkowy.

– Widzimy duże zainteresowanie wykupem lokali na własność przez mieszkańców, którzy przez wiele lat wynajmują je od miasta. Przez niespełna rok, odkąd decyzją Rady Miasta przywrócono możliwość ich wykupu po preferencyjnej cenie, do Urzędu Miasta wpłynęło blisko 200 wniosków. Około 60% z nich już rozpatrzyliśmy, z czego 30 zakończono podpisaniem aktu notarialnego. Biorąc pod uwagę rosnące ceny nieruchomości na rynku pierwotnym oraz wtórnym, a także szalejącą inflację, dla wielu mieszkańców to jedyna możliwość nabycia lokalu na własność dla swojej rodziny – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Aktualnie osoba ubiegająca się o uzyskanie bonifikaty musi łącznie spełnić kilka warunków. Należy udokumentować brak zaległości czynszowych na dzień złożenia wniosku o sprzedaż lokalu. Istotny jest też czas trwania najmu w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Ciechanów. Aby uzyskać zniżkę przy zakupie najem musi trwać przynajmniej 5 lat. W przypadku zamiany lokali okres najmu liczony jest od daty zawarcia pierwszej umowy najmu.

Jeśli sprzedaży podlegać ma lokal w budynku wybudowanym lub poddanym kapitalnemu remontowi w 1975 roku lub latach następnych, podstawowa wysokość bonifikaty ulega obniżeniu o 10%. Natomiast w przypadku sprzedaży lokalu w budynku poddanym w ostatnich 5 latach remontowi o mniejszym zakresie – podstawowa wysokość bonifikaty jest obniżona od 3 do 5% (skala obniżki jest uzależniona od zakresu remontu oraz terminu jego wykonania). Miasto umożliwia też uiszczenie ceny nabycia w ratach. W takim przypadku podstawowa wysokość bonifikaty jest obniżana o 10%.

Wnioski o bonifikaty nie mogą dotyczyć mieszkań znajdujących się w budynku stanowiącym w całości własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Wyłączenie z możliwości ubiegania się o bonifikaty lokali, które znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miejskiej Ciechanów wynika z ostatnio przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia kompleksowych termomodernizacji tych obiektów. Wykaz budynków stanowiących w całości własność gminy znajduje się poniżej tekstu.

Decyzja w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o bonifikaty zapadnie na najbliższej sesji Rady Miasta Ciechanow (25 listopada).

Skip to content